• Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

 • Maatschappelijk verantwoord innoveren

 • Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

 • Creatieve industrie

 • Hersenen en cognitie maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg educatie en veiligheid

 • Culturele dynamiek

 • Jeugd en gezin

 • Conflict en veiligheid

 • Hersenen en cognitie

 • Energietransities

 • Begrijpelijke taal

 • Science4Arts

 • Complexiteit

 • Kwaliteit van leven en gezondheid

 • Nederlands Polair Programma

 • Slimme sturing

 • Duurzame bereikbaarheid van de Randstad

 • Geweld tegen psychiatrische patiënten

 • Omstreden democratie

 • Sociale Infrastructuur Agenda

 • Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

 • Human Capital

 • JPI Cultural Heritage and Global Change

 • Odyssee

 • Religie in de moderne samenleving

 • Smart Urban Regions for the Future (SURF)

 • Continuous Access To Cultural Heritage (CATCH)

 • Duurzaamheid

 • Dyslexie

 • Food cognition and behaviour

 • Sport: meedoen

 • Accelerator

 • Agriculture Beyond Food

 • Alfa Meerwaarde

 • Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

 • Cyber Security

 • Duurzame businessmodellen

 • Duurzame logistiek

 • Duurzame watertechnologie

 • Dynamiek van de herinnering

 • ERA-net BiodivERsA

 • Ecologie rond genetisch gemodificeerde organismen ERGO

 • ExploRail

 • Fonds nieuwe chemische innovaties

 • HERA

 • Innovation in Supply Chain Compliance and Border Management (ISCOM)

 • Integrated Ocean Discovery Program

 • JSTP Smart Energy in Smart Cities

 • Museumbeurzen

 • Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt

 • Promoties in de geesteswetenschappen

 • Rubicon

 • Samenwerking China (JSTP)

 • Samenwerking China (NSFC)

 • Smart Energy Systems

 • Spinozapremie

 • Sport

 • TOP-subsidies

 • Topsector logistiek

 • Trans-Atlantic Platform T-AP

 • Transformaties in kunst en cultuur

 • URD: Urban Regions in the Delta

 • Vitale logistiek

Heeft u zich al aangemeld voor de NWO-nieuwsbrief?

Ontvang regelmatig de NWO-nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over het beleid van NWO, toekenningen en nieuwe calls.