• Vernieuwingsimpuls

 • Vrije competitie

 • Rubicon

 • Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

 • Open Programma

 • Fonds nieuwe chemische innovaties

 • Spinozapremie

 • Nederlands Polair Programma

 • TOP-subsidies

 • Maatschappelijk verantwoord innoveren

 • Creatieve industrie

 • Cyber Security

 • Onderzoekstalent

 • Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

 • Wiskundeclusters

 • Duurzame bereikbaarheid van de Randstad

 • Hersenen en cognitie maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg educatie en veiligheid

 • Investeringen NWO middelgroot

 • Complexiteit

 • Hersenen en cognitie

 • Promoties in de geesteswetenschappen

 • Science4Arts

 • Take-off

 • Culturele dynamiek

 • Jeugd en gezin

 • Promotiebeurs voor leraren

 • Smart Urban Regions for the Future (SURF)

 • Energietransities

 • Begrijpelijke taal

 • ECHO-subsidies

 • Human Capital

 • Open Technologie Programma

 • Stimuleringsfonds Open Access

 • Topsector logistiek

 • Nationale Wetenschapsagenda

 • Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

 • Conflict en veiligheid

 • Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek

 • Internationale programmas Topsectoren Aard- en Levenswetenschappen

 • Internationalisering geesteswetenschappen

 • Investeringen NWO groot

 • Mozaïek

 • Urbanising Deltas of the World

 • Zwaartekracht

 • Graduate Programme

 • Meer vrouwelijke onderzoekers als UD (MEERVOUD)

 • Meerwaarde

 • Nationale roadmap grootschalige investeringen

 • Perspectief

 • Sociale Infrastructuur Agenda

 • HERA

 • JPI URBAN EUROPE

 • Integrated Ocean Discovery Program

 • JPI Cultural Heritage and Global Change

 • Joint SDG research initiative

 • New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE)

 • Onderzoeksprogramma Biodiversiteit werkt

 • Open Research Area Plus

 • Partnership

 • Trans-Atlantic Platform T-AP

 • Athena

 • Continuous Access To Cultural Heritage (CATCH)

 • Het Nederland - CGIAR onderzoeksprogramma

 • Kwaliteit van leven en gezondheid

 • Planeet en exoplaneet onderzoeksprogramma

 • Samenwerking China (NSFC)

 • Smart Culture

 • Smart Energy Systems

 • Sport

 • Accelerator

 • Astrochemie

 • Nationaal programma zee- en kustonderzoek

 • Replicatiestudies

 • Samenwerking China (JSTP)

 • Vening Meinesz prijs

 • Alfa Meerwaarde

 • Duurzaamheid

 • European Social Survey

 • Integrated Programmes

 • JPI Climate

 • Merian Fund

 • Open competitie - SGW

 • Samenwerking Vlaanderen

 • Security and Rule of Law

 • Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)

 • Simon Stevinprijzen

 • TASC - Technology Areas for Sustainable Chemistry

 • URD: Urban Regions in the Delta

 • Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang

 • Assumptions - Supporting the Political Role of Civil Society Organisations for Inclusive Development

 • Duurzame businessmodellen

 • Dynamiek van de herinnering

 • ENW PPS-fonds

 • ERA-IB

 • ExploRail

 • Geweld tegen psychiatrische patiënten

 • Graduate school tuinbouw en uitgangsmaterialen

 • Horizon

 • Integrator

 • Museumbeurzen

 • Omstreden democratie

 • Sustainable Hydrogen

 • Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

 • Veiligheid

 • Agriculture Beyond Food

 • Aspasia

 • Bouwstenen van leven

 • CoCooN

 • Comprehensive Analytical Science and Technology (COAST)

 • DeepNL

 • Demonstrator

 • Duurzame living labs

 • Dyslexie

 • ERA-net BiodivERsA

 • Groen

 • Long term EU-Africa research and innovation partnership on food and nutrition security and sustainable agriculture LEAP-Agri

 • M-ERA.NET

 • Odyssee

 • Onderzoek op Routes door Consortia ORC

 • Open Mind

 • Open competitie ENW

 • Research for Inclusive Development in Sub-Saharan Africa

 • Slimme sturing

 • Vluchtelingen in de wetenschap

 • Westerdijk Talentimpuls

 • Archeologie telt

 • Autisme schizofrenie en andere psychotische stoornissen

 • ChemThem

 • Computational Science

 • Conflict and Cooperation in the Management of Climate Change CCMCC

 • Conflicten en veiligheid

 • Duurzame watertechnologie

 • Ecologie rond genetisch gemodificeerde organismen ERGO

 • FLAG-ERA

 • Food en Business Research

 • Forensic Science

 • High Tech Systemen en Materialen

 • International Continental Scientific Drilling Program - ICDP

 • Internationale Samenwerkingsprogrammas Aard- en Levenswetenschappen

 • JSTP Smart Energy in Smart Cities

 • Joint MFS II Evaluations of development interventions

 • Joint Programming Initiative URBAN EUROPE

 • Maatschappelijke aspecten van de regionale energietransitie MARET

 • Religie in de moderne samenleving

 • Stevinpremie

 • Urbanisatie en stadscultuur

 • Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen

 • Veranderingsstudies

 • Centra voor systeembiologie research (CSBR)

 • Duurzame logistiek

 • East Kalimantan

 • Food cognition and behaviour

 • Gesloten kringlopen

 • Global Health Policy and Health Systems

 • I-Science

 • Klimaatvariabiliteit

 • Leraar in Onderzoek

 • NACCAP

 • NWO Natuurkunde Vrije programma's

 • Netherlands Institute for Conservation Art and Science

 • Partnership NWO-CCC

 • PoaC - Process on a Chip

 • PopDev

 • Promoveren in de kunsten

 • SGW in India

 • Science for Using Research SURe

 • Smart Industry SI2016

 • Sport: meedoen

 • System Approaches for Food and Nutrition - Partnership NWO-TIFN

 • The New Delta

 • ToKeN

 • ASPECT - Advanced Sustainable Processes by Engaging Catalytic Technologies

 • Assumptions

 • Bezoekersbeurs

 • Big Grid reken- en datafaciliteiten

 • Building with Nature

 • Complexiteit in transport en logistiek

 • Coreprogramma uitgangsmaterialen

 • Elektrochemische Conversie en Materialen ECCM

 • Gewaswetenschappen: verbeterde weerstand tegen hitte en droogte

 • Global Food Systems

 • Graduate School Groene Topsectoren

 • Groene Genetica

 • High Tech Materialen

 • IBOS - Integration of Biosynthesis and Organic Synthesis

 • Ideeëngenerator NWA-IDG

 • Industrial Doctorates

 • Innovation in Supply Chain Compliance and Border Management (ISCOM)

 • JSTP: Agriculture and Food: How to Feed the World?

 • JSTP: Integrated Water Management in Relation to Climate Change and Sea Level Rise

 • License to operate

 • Living Labs in the Dutch Delta

 • Maps4Society

 • Meer met minder

 • Nationale Data-infrastructuur voor de Sociale Wetenschappen NDSW

 • Natural Artificial Intelligence

 • Novel Antibacterial Compounds and Therapies Antagonizing Resistance (NACTAR)

 • Onderzoeksprogramma I&W Biotechnologie en Veiligheid

 • Open Data Infrastructure for the Social Sciences and Economics Innovation Odissei

 • Partnership STW-KWF Kankerbestrijding Partnership

 • Rekentijd nationale computersystemen

 • Research Through Design

 • Samenwerking Brazilië (CNPq) – onderzoeksprojecten Biobased Economy

 • Samenwerking Japan (JSPS)

 • Science Industry Cooperation Nederland - China

 • Smart Urban regions for the Future (SURF)

 • Sociale zekerheid

 • Stichting Van Moorsel en Rijnierse

 • Stimulering Europees onderzoek

 • Studiegroepen Chemische Wetenschappen

 • TASENE

 • The Future of the Religious Past

 • Topsector Water call

 • Transformaties in kunst en cultuur

 • Vitale logistiek

 • Water for Health 2016

 • Women in Science Excel WISE

Heeft u zich al aangemeld voor de NWO-nieuwsbrief?

Ontvang regelmatig de NWO-nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over het beleid van NWO, toekenningen en nieuwe calls.