• Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

 • Vernieuwingsimpuls

 • Rubicon

 • Cyber Security

 • Vrije competitie

 • Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

 • URD: Urban Regions in the Delta

 • Veiligheid

 • Begrijpelijke taal

 • Complexiteit

 • Duurzame bereikbaarheid van de Randstad

 • Conflicten en veiligheid

 • Energietransities

 • Investeringen NWO groot

 • Investeringen NWO middelgroot

 • Maatschappelijk verantwoord innoveren

 • Spinozapremie

 • Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

 • Culturele dynamiek

 • Duurzaamheid

 • Dyslexie

 • ExploRail

 • Hersenen en cognitie

 • Klimaatvariabiliteit

 • Omstreden democratie

 • Samenwerking China (NSFC)

 • Stimuleringsfonds Open Access

 • TOP-subsidies

 • Take-off

 • Urbanisatie en stadscultuur

 • Urbanising Deltas of the World

 • Conflict en veiligheid

 • Creatieve industrie

 • Duurzame businessmodellen

 • Graduate Programme

 • Jeugd en gezin

 • Joint Programming Initiative URBAN EUROPE

 • Meerwaarde

 • Mozaïek

 • NWA - Onderzoek op Routes door Consortia ORC

 • Nationale Wetenschapsagenda

 • Onderzoekstalent

 • Perspectief

 • Replicatiestudies

 • Samenwerking China (JSTP)

 • Smart Energy Systems

 • Sociale Infrastructuur Agenda

 • Trans-Atlantic Platform T-AP

 • Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

 • Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen

 • Veranderingsstudies

 • Zwaartekracht

Heeft u zich al aangemeld voor de NWO-nieuwsbrief?

Ontvang regelmatig de NWO-nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over het beleid van NWO, toekenningen en nieuwe calls.