• Vernieuwingsimpuls

 • Rubicon

 • Fonds nieuwe chemische innovaties

 • Vrije competitie

 • Open Programma

 • Creatieve industrie

 • Hersenen en cognitie maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg educatie en veiligheid

 • Complexiteit

 • Jeugd en gezin

 • Wiskundeclusters

 • Cyber Security

 • Hersenen en cognitie

 • Take-off

 • Maatschappelijk verantwoord innoveren

 • Nationale Wetenschapsagenda

 • Spinozapremie

 • TOP-subsidies

 • Internationale programmas Topsectoren Aard- en Levenswetenschappen

 • Investeringen NWO middelgroot

 • Nederlands Polair Programma

 • Onderzoekstalent

 • Smart Urban Regions for the Future (SURF)

 • Sociale Infrastructuur Agenda

 • Topsector logistiek

 • Accelerator

 • Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang

 • Astrochemie

 • Begrijpelijke taal

 • Duurzaamheid

 • Duurzame bereikbaarheid van de Randstad

 • Energietransities

 • Gebruikersondersteuning Ruimteonderzoek

 • Graduate Programme

 • HERA

 • Human Capital

 • Investeringen NWO groot

 • JPI Climate

 • Leraar in Onderzoek

 • M-ERA.NET

 • Nationaal programma zee- en kustonderzoek

 • Nationale roadmap grootschalige infrastructuur

 • Open Research Area Plus

 • Partnership

 • Perspectief

 • Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

 • Promotiebeurs voor leraren

 • Promoties in de geesteswetenschappen

 • Replicatiestudies

 • Simon Stevinprijzen

 • Smart Culture

 • Smart Industry SI2016

 • Stimuleringsfonds Open Access

 • Trans-Atlantic Platform T-AP

 • Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

 • Agriculture Beyond Food

 • Alfa Meerwaarde

 • Athena

 • Bouwstenen van leven

 • Caribisch onderzoek een multidisciplinaire benadering

 • Complexiteit in transport en logistiek

 • Conflict en veiligheid

 • ECHO-subsidies

 • ExploRail

 • Graduate school tuinbouw en uitgangsmaterialen

 • Integrated Ocean Discovery Program

 • International Continental Scientific Drilling Program - ICDP

 • Internationalisering geesteswetenschappen

 • JPI URBAN EUROPE

 • Meer vrouwelijke onderzoekers als UD (MEERVOUD)

 • Museumbeurzen

 • New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE)

 • Open Data Infrastructure for the Social Sciences and Economics Innovation Odissei

 • Open Mind

 • Samenwerking Vlaanderen

 • Science4Arts

 • Smart Energy Systems

 • Sport

 • Vening Meinesz prijs

Heeft u zich al aangemeld voor de NWO-nieuwsbrief?

Ontvang regelmatig de NWO-nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over het beleid van NWO, toekenningen en nieuwe calls.