• Vernieuwingsimpuls

 • Vrije competitie

 • Fonds nieuwe chemische innovaties

 • Hersenen en cognitie maatschappelijke innovatie in gezondheidszorg educatie en veiligheid

 • Nationale Wetenschapsagenda

 • Duurzame bereikbaarheid van de Randstad

 • Hersenen en cognitie

 • Spinozapremie

 • Creatieve industrie

 • Jeugd en gezin

 • Rubicon

 • Complexiteit

 • Culturele dynamiek

 • Energietransities

 • Promoties in de geesteswetenschappen

 • Wiskundeclusters

 • Cyber Security

 • Maatschappelijk verantwoord innoveren

 • Nederlands Polair Programma

 • Science4Arts

 • TOP-subsidies

 • Take-off

 • Human Capital

 • Nationale roadmap grootschalige infrastructuur

 • Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

 • Alfa Meerwaarde

 • Begrijpelijke taal

 • Investeringen NWO groot

 • JPI URBAN EUROPE

 • Samenwerking China (NSFC)

 • Athena

 • Conflict en veiligheid

 • Continuous Access To Cultural Heritage (CATCH)

 • HERA

 • Horizon

 • JPI Cultural Heritage and Global Change

 • Mozaïek

 • Museumbeurzen

 • Onderzoekstalent

 • Open Programma

 • Perspectief

 • Promotiebeurs voor leraren

 • Religie in de moderne samenleving

 • Samenwerking China (JSTP)

 • Simon Stevinprijzen

 • Slimme sturing

 • Sociale Infrastructuur Agenda

 • Stimuleringsfonds Open Access

 • Uncertainty Reduction in Smart Energy Systems (URSES)

 • Veerkrachtige en zinvolle samenlevingen

 • Accelerator

 • Aspasia

 • Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

 • ChemThem

 • Comprehensive Analytical Science and Technology (COAST)

 • Dyslexie

 • ECHO-subsidies

 • ERA-IB

 • European Social Survey

 • FLAG-ERA

 • Global Health Policy and Health Systems

 • Integrated Programmes

 • Internationalisering geesteswetenschappen

 • Investeringen NWO middelgroot

 • JSTP Smart Energy in Smart Cities

 • Joint MFS II Evaluations of development interventions

 • Meerwaarde

 • New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE)

 • Open Mind

 • Open Research Area Plus

 • Partnership STW-KWF Kankerbestrijding Partnership

 • PopDev

 • Samenwerking Vlaanderen

 • Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)

 • Smart Urban Regions for the Future (SURF)

 • Smart Urban regions for the Future (SURF)

 • Sport

 • Sport: meedoen

 • Stichting Van Moorsel en Rijnierse

 • Studiegroepen Chemische Wetenschappen

 • Trans-Atlantic Platform T-AP

 • Veiligheid

 • Veranderingsstudies

 • Vitale logistiek

 • Zwaartekracht

Heeft u zich al aangemeld voor de NWO-nieuwsbrief?

Ontvang regelmatig de NWO-nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over het beleid van NWO, toekenningen en nieuwe calls.