Wetenschappers buigen zich over duurzame energieopwekking, opslag en conversie

9 september 2020

Binnen het NWA-programma Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) heeft NWO drie aanvragen toegekend van consortia van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke partners uit binnen- en buitenland. De samenwerkende partners gaan de overgang naar een CO2-neutrale industrie onderzoeken, gebaseerd op duurzame energieopwekking, opslag en conversie.

De drie projecten kunnen nu van start. Projectleiders zijn Ruud van Ommen (TU Delft), Harry Bitter (WUR) en Michail Tsampas (DIFFER). In totaal nemen 18 kennisinstellingen, bedrijven en maatschappelijke partners deel. Met de toekenningen is een bedrag van 3,7 miljoen euro gemoeid.

Doel van het programma is versterking van de kennisbasis van het ECCM-veld via fundamenteel én toegepast onderzoek. In dit programma komen het Kennis en Innovatie Convenant (KIC) en de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) samen om via onderzoek bij te dragen aan de energietransitie.

Gehonoreerde projecten

Het creëren van de electrochemische fabriek van de toekomst

Hoofdaanvrager: prof. dr. ir. J.R. (Ruud) van Ommen – TU Delft

Consortiumpartners: Eindhoven University of Technology, Proton Ventures, Global Solutions International B.V., Vattenfall Energy, SmartPort, Institute for Sustainable Process Technology, Shell Global Solutions International B.V.

In de toekomst zullen fabrieken voor chemicaliën en brandstoffen gebruik maken van goedkope en koolstofvrije energie. Echter deze energiebron is alleen periodiek beschikbaar, terwijl conventionele fabrieken continu worden bedreven. Het voorstel zal de fundamentele veranderingen onderzoeken die toekomstige fabrieken de flexibiliteit geven hernieuwbare energieprofielen te volgen.

Duurzame productie van waterstofperoxide

Hoofdaanvrager: prof. dr. J.H. (Harry) Bitter – Wageningen University & Research

Consortiumpartners: Wageningen Food & Biobased Research, Universiteit Twente, Solvay

De onderzoekers gaan werken aan de duurzame productie van waterstofperoxide, een 5 miljoen ton/jaar bulk chemisch product, middels elektrokatalyse. Fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van katalyse, membraan wetenschappen en systeemintegratie gaan hand in om een systeem te maken dat onder industrieel relevante condities kan werken.

Nieuwe generatie waterelectrolysers voor waterstofproductie

Hoofdaanvrager: dr. M. (Michail) Tsampas – DIFFER: Dutch Institute For Fundamental Energy Research

Consortiumpartners: Eindhoven University of Technology, Fontys University of Applied Sciences, FORTH, Syngaschem, Institute for Sustainable Process Technology, VSPARTICLE BV, VECO, Institute of Chemical Engineering Sciences, Greece, Toyota Motor Europe

Energieopslag is cruciaal voor duurzame energiesystemen om vraag en aanbod te balanceren. Waterstofproductie door middel van elektrolyse is een aantrekkelijke en duurzame optie die langetermijnopslag mogelijk maakt. Het SCALE project ontwikkelt nieuwe materialen en configuraties voor electroden, en past deze toe onder relevante industriële condities.

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via thematische programmering in samenwerking met ministeries.

Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Nationale Wetenschapsagenda ECCM

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Maurits Boeije Maurits Boeije +31 (0) 70 3494370 m.boeije@nwo.nl

Contact

Poppy Savenije (voor mediavragen) Poppy Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83893713 p.savenije@nwo.nl