Nieuwe call met China over verticale landbouw

Het Samenwerking China (CAS) - Nederland onderzoeksprogramma heeft de call voor 2020 gelanceerd

7 september 2020

NWO, in het kader van het Merian Fund, en de Chinese Academy of Sciences (CAS) hebben een gezamenlijke call for proposals gelanceerd over verticale landbouw. De vraag naar lokaal geproduceerd, duurzaam, gezond en veilig voedsel stijgt. Verticale landbouw kan een oplossing bieden voor verstedelijkte gebieden, omdat het de productie van lokaal, vers voedsel mogelijk maakt en tevens kan bijdragen aan een meer circulair voedselproductiesysteem. De deadline voor gezamenlijke voorstellen is 14 januari 2021.

Deze call binnen het programma Samenwerking China (CAS)-Nederland heeft als doel om gezamenlijk en impactgericht onderzoek van hoge kwaliteit verder te stimuleren. De call nodigt teams van Nederlandse en Chinese onderzoekers uit om samen met publieke of private maatschappelijke partners voorstellen in te dienen.

Foto: Shutterstock

Om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van verticale landbouwsystemen verder te vergroten, zijn de volgende onderzoeksthema's vastgesteld:

  • Het verminderen van het netto energieverbruik en de kosten van verticale landbouw;
  • Inzicht in de optimale groei- en ontwikkelingsomstandigheden voor gewassoorten;
  • Verbetering van de nauwkeurigheid en toepasbaarheid van voorspellingsmodellen;
  • Maatschappelijke aspecten en duurzame implementatie van verticale landbouwsystemen.

Van projecten wordt verwacht dat ze een interdisciplinaire aanpak volgen, en dat ze kennis van buiten de wetenschappelijke gemeenschap integreren. Aanvragen dienen bovendiente worden gekenmerkt door een gelijkwaardige en duurzame samenwerking tussen de Chinese en Nederlandse partners.

Zie de call for proposals en de CAS-website voor meer informatie over de vereisten voor de Chinese kant van het consortium.

Webinar rondom de call

In december vindt voor deze call een webinar plaats, waarin extra uitleg wordt gegeven over specifieke eisen aan Chinese en Nederlandse zijde, de samenstelling van Chinees-Nederlandse consortia en de impactplanaanpak. De call-secretariaten van CAS en NWO zullen daarbij vragen beantwoorden. Meer informatie, waaronder de exacte datum en de link om deel te nemen aan het webinar, komt in september op de NWO-website en de CAS-website. Het is niet verplicht om deel te nemen aan het webinar om een voorstel in te dienen.

Over het Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds voor internationale samenwerking met belangrijke wetenschapslanden. Onderzoekssamenwerking in het kader van het Merian Fund wordt gekenmerkt door een impactgerichte benadering van brede maatschappelijke uitdagingen en heeft tot doel bij te dragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties wereldwijd. Daarom is het onderzoek interdisciplinair van aard en worden maatschappelijke partners bij het hele proces betrokken.

Het Merian Fund werkt samen met zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKBRIN (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika). WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de calls.

Bron: NWO