Matchmakingbijeenkomst NGinfra-call ‘Responsive Futures’

17 september 2020

Op dinsdag 20 oktober 2020 organiseren Next Generation Infrastructures (NGinfra) en NWO de eerste van twee met elkaar verbonden matchmakingsbijeenkomsten voor de nieuwe call ‘Responsive Futures: Modelling and Governance for Infrastructures in Transition’. Deze call heeft als doel het financieren van interdisciplinair onderzoek dat inzichten voor het ontwikkelen van een ‘multi-infrastructuursysteem’ genereert. Een ‘multi-infrastructuursysteem’ gaat over de grenzen van de traditionele infrastructuursilo’s heen en faciliteert brede besluitvorming. De matchmakingbijeenkomst biedt onderzoekers de gelegenheid om in contact te komen met de NGinfra partners waarmee zij onderzoeksvoorstellen voor deze call gaan ontwikkelen.

Samenwerking met NGinfra partners

De call for proposals ‘Responsive Futures’ nodigt consortia bestaande uit onderzoekers van kennisinstellingen en minimaal drie NGinfra partners uit om voorstellen in te dienen. Het totale budget beschikbaar voor onderzoeksvoorstellen is 3 miljoen euro. Er is ruimte om één voorstel voor een maximum budget van 1 miljoen euro (type A) en vier voorstellen van maximaal 500.000 euro (type B) te honoreren. Het minimum aan te vragen budget in deze call is 100.000 euro.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor toekomstige aanvragers die geïnteresseerd of betrokken zijn bij infra- en transitievraagstukken, data-analyse, klimaat, urbanisatie en circulariteit. Tijdens beide bijeenkomsten zullen van alle NGinfra partners afgevaardigden aanwezig zijn. Die partners zijn: Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol Group en Vitens.

Doel matchmakingbijeenkomst

Naast informatieverstrekking over de call for proposals is het doel van de bijeenkomsten om onderzoekers en NGinfra partners bij elkaar te brengen en te verbinden. De call heeft als doel om interdisciplinair onderzoek te financieren en nodigt daarom interdisciplinair samengestelde onderzoeksconsortia (alfa, bèta, gamma) uit om in te dienen.

Procedure matchmakingbijeenkomsten

NWO organiseert voor deze call twee bijeenkomsten om de consortiumvorming zo goed mogelijk te faciliteren.

Eerste bijeenkomst 20 oktober 2020
Tijdens de eerste bijeenkomst pitchen geïnteresseerde onderzoekers hun idee voor een onderzoeksproject. Onderzoekers kunnen van te voren aangeven met welke NGinfra partners zij een speeddate willen om hun idee verder te bespreken. Op basis van deze eerste bijeenkomst kunnen de onderzoekers samen met één of meerdere NGinfra partners (en andere wetenschappers) hun idee verder uitwerken.

Tweede bijeenkomst 1 december 2020
Tijdens de tweede bijeenkomst kunnen onderzoekers het uitgewerkte idee presenteren en waar nodig meer NGinfra partners aan hun consortium proberen toe te voegen. Het doel van de tweede bijeenkomst voor aanvragers is om de dag af te sluiten met drie concrete toezeggingen van NGinfra partners om deel te nemen aan hun onderzoeksconsortium. Vervolgens hebben de aanvragers tot 26 januari 2021 de tijd om een volledig onderzoeksvoorstel uit te werken en in te dienen.

Tijdlijn

Deadline aanmelding matchmakingbijeenkomst 1 14 oktober 2020
Digitale matchmakingbijeenkomst 1 20 oktober 2020
Op eigen initiatief nader contact en ontwikkeling

6 weken in periode 20 oktober tot 1 december 2020

Digitale matchmakingbijeenkomst 2 1 december 2020
Deadline indienen onderzoeksvoorstellen 26  januari 2021

 

Praktische informatie en registreren

De bijeenkomsten zullen in verband met de landelijke COVID-19 richtlijnen geheel digitaal plaatsvinden. Gedetailleerde informatie over de technische aspecten van deelname ontvangen geregistreerde deelnemers enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail. Deelname is gratis. Registratie is verplicht.

Onderdeel van de registratie vormt het aanleveren door onderzoekers van enkele zinnen over hun concept-onderzoeksidee. De organisatoren zullen vooraf een overzicht verstrekken met een overzicht van deelnemers, pitchonderwerpen en een gedetailleerd programma, inclusief speeddates.

Locatie: Digitaal
Datum: 20 oktober 2020
Tijd: 9:30 - 15:00 uur inclusief 45 minuten lunchpauze

Aanmelden

Bron: NWO