Open voor aanvragen: programma’s 'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving'

NWO start in samenwerking met ZonMw twee calls onder het Kennis- en innovatieconvenant (KIC)

6 augustus 2020

Binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 ontwikkelt NWO jaarlijks een aantal grote thematische programma’s, de missiegedreven programma's. De onderwerpkeuze van deze programma’s wordt bepaald op basis van een prioritering binnen de Kennis- en innovatieagenda's (KIA's). Deze subsidieoproepen dragen bij aan de overkoepelende missiedoelstelling van de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 Gezondheid & Zorg.

Programma Leefstijl en leefomgeving

De call for proposals roept op voor het indienen van onderzoeksprojecten die een bijdrage leveren aan structurele verbetering van gelijkheid in kansen om in goede gezondheid te leven.

Lees meer over deze oproep

Programma Leven met dementie

De focus van de geopende call for proposals binnen dit programma ligt op onderzoeksprojecten over mechanistisch onderzoek en onderzoek naar psychosociale interventies gericht op gepersonaliseerd zelfmanagement.

Lees meer over deze oproep

Calls for proposal

Het onderzoek vraagt om een integrale aanpak: alleen interdisciplinaire publiek-private consortia kunnen financiering aanvragen. Deadline voor aanvragen is 26 januari 2021. In het najaar van 2020 organiseert NWO een (virtueel) matchmaking-evenement met als doel om onderzoekers uit verschillende wetenschapsdisciplines en praktijkorganisaties bij elkaar te brengen.

Onderzoek brengt oplossingen dichterbij

Klimaatverandering, cybersecurity, vergrijzing: onze samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen. Deze uitdagingen vragen om baanbrekende innovatieve oplossingen met impact. Dit biedt economische kansen voor publieke en private partijen om samen innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. De inbreng hierbij van wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek is hierbij onmisbaar. Naast maatschappelijke impact wordt ook gestuurd op economische en wetenschappelijke impact.

NWO zet hierbij in op programma’s van aanzienlijke omvang zodat echt een verschil kan worden gemaakt. Om de gestelde uitdagingen te halen, initieert NWO samenwerkingen, legt verbindingen tussen wetenschappers, private en publieke partijen en stimuleert NWO het verkennen van nieuwe wegen. Door de verschillende partijen bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe consortia en innovatief onderzoek. In de visie van NWO zijn de kansen op de beoogde veranderingen en de impact ervan het grootst als ingezet wordt op interdisciplinair onderzoek waarbij samenwerking wordt gezocht met relevante kennisinstellingen, publieke en private partners, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Partners dragen substantieel bij in het onderzoek in geld (in cash) en ondersteuning (in kind).

NWO en KIC

Jaarlijks stelt NWO ruim honderd miljoen euro beschikbaar voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers in samenwerking met bedrijven. De financiële bijdrage van NWO is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023, waarin kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk investeren in innovatie. Deze financiering sluit aan bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet.

Lees meer


Bron: NWO

Kenmerken

Programma

Kennis- en innovatieconvenant

Contact

Poppy Savenije (voor mediavragen) Poppy Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83893713 p.savenije@nwo.nl