Nieuwe call in samenwerking met NGinfra: Responsive Futures

Responsive Futures: Modelling and Governance for Infrastructures in Transition

22 juli 2020

Samen met Next Generation Infrastructures (NGinfra) opent NWO de nieuwe call ‘Responsive Futures: Modelling and Governance for Infrastructures in Transition’. Deze call is een voortzetting van de bestaande samenwerking tussen NWO en NGinfra. De nieuwe call heeft als doel het financieren van interdisciplinair onderzoek dat inzichten voor het ontwikkelen van een ‘multi-infrastructuursysteem’ genereert. Een ‘multi-infrastructuursysteem’ gaat over de grenzen van de traditionele infrastructuursilo’s heen en faciliteert brede besluitvorming.

man en vrouw wijzend naar digitale landkaart

Doel

De toenemende rol van data en data-analyse, nieuwe vormen van duurzame energie, verdergaande urbanisatie, de noodzaak voor circulariteit: het zijn voorbeelden van transities waar infrastructuurbeheerders mee te maken hebben. Zorgvuldige onderlinge afstemming is essentieel om verschillende infrastructuren en het beheer ervan toekomst- en klimaatbestendig te maken.

Het doel van de nieuwe call betreft het ontwikkelen van inzichten om te komen tot een zogenaamd ‘multi-infrastructuursysteem’. Dit vormt een cruciaal beginpunt voor een ‘system of systems’ aanpak waarin alle infrasystemen en de onderlinge afhankelijkheden inzichtelijk zijn. Een multi-infrastructuursysteem moet in staat zijn om een dynamisch besluitvormingsproces te faciliteren, waarin de belangen van diverse partijen vertegenwoordigd zijn. Zo’n systeem werkt grensoverschrijdend en overstijgt en verenigt verschillende bestuursniveaus. Onderzoek naar de ontwikkeling van deze silo-overstijgende systemen sluit nauw aan bij actuele maatschappelijke transities en vereist multidisciplinair onderzoek.

De call heeft als doel om interdisciplinair onderzoek te financieren en nodigt daarom ook interdisciplinair samengestelde onderzoeksconsortia (alfa, bèta, gamma) uit om in te dienen.

Samenwerking met NGinfra partners

De call for proposals (zie link naar financieringspagina onderaan dit bericht) nodigt consortia bestaande uit onderzoekers van kennisinstellingen en minimaal drie NGinfra-partners uit om voorstellen in te dienen. Het totale budget beschikbaar voor onderzoeksvoorstellen is 3 miljoen euro. Er is ruimte om één voorstel voor een maximum budget van 1 miljoen euro (type A) en vier voorstellen van maximaal 500.000 euro (type B) te honoreren. Het minimum aan te vragen budget in deze call is 100.000 euro.

Informatie- en matchmakingsbijeenkomst

Voor meer informatie over de call en het ontwikkelen van kansrijke voorstellen en consortia, zal NWO samen met NGinfra twee matchmakingbijeenkomsten organiseren waarbij er in de opeenvolgende sessies aan het ontwikkelen van conceptvoorstellen en consortia kan worden gewerkt. De eerste matchmaking vindt plaats op 20 oktober 2020, de tweede matchmaking op 1 december 2020. Deelname aan de matchmaking is niet verplicht voor onderzoekers, maar wordt wel sterk aangeraden. Alle leden van NGinfra zijn tijdens de matchmaking vertegenwoordigd. NWO publiceert op korte termijn een nieuwsbericht met mogelijkheid tot aanmelden voor de matchmakingbijeenkomsten. Houd de website en NWO nieuwsbrief in de gaten.

Over NGinfra

NGinfra is het samenwerkingsplatform waarin grote infrabeheerders (Alliander, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail, Rijkswaterstaat, Schiphol en Vitens) kennis delen, ontwikkelen en toepassen om de Nederlandse samenleving de infrastructuur te bieden die past bij de samenleving van nu en in de toekomst. Infrastructuurkeuzes van vandaag werpen hun schaduw ver vooruit. Dat schept een verantwoordelijkheid, niet alleen naar de huidige samenleving, maar ook naar toekomstige generaties.

Voortzetting gepauzeerde call i.v.m. maatregelen COVID-19

Eind februari 2020 werd deze call aangekondigd met geplande openstelling in maart. Met de in maart getroffen maatregelen in verband met de COVID-19 crisis werd deze call voorlopig gepauzeerd. Deze call wordt nu alsnog gepubliceerd met aanpassingen in de planning. Tevens wordt er bij het organiseren van bijeenkomsten in het kader van deze call gehandeld naar de op dat moment geldende maatregelen.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de financieringspagina.

Bron: NWO