Gehonoreerd innovatief onderzoek in COVID-19 Programma

17 juli 2020

Binnen het COVID-19 Programma worden 40 projecten gehonoreerd. Daarnaast zullen 12 projecten na aanvullende administratieve stappen financiering ontvangen. Vanuit dit programma start onderzoek dat zich richt op nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen, en onderzoek dat zich richt op de organisatie van de zorg en kwetsbare burgers. Met deze financiële injectie in de Nederlandse onderzoekswereld zet het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met ZonMw en NWO in op snelle invoering van innovatieve maatregelen die voortkomen uit deze projecten.

Het COVID-19 Programma heeft drie aandachtsgebieden. Er worden toekenningen gedaan voor verschillende projecten binnen aandachtsgebied 1 ‘Voorspellende diagnostiek en behandeling’ en aandachtsgebied 2 ‘zorg en preventie’. Het derde aandachtsgebied is ‘Maatschappelijke dynamiek’, waarvan de honoreringen eind augustus plaatsvinden. Alle projecten starten in september 2020. De ministeries van VWS en OCW en NWO financieren het programma. Voor het programma is in totaal € 40 miljoen beschikbaar voor subsidies aan praktijk- en onderzoeksprojecten.

Meer informatie


Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

ZonMw (gebied)

Programma

COVID-19 ('second wave')

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

Poppy Savenije (voor mediavragen) Poppy Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83893713 p.savenije@nwo.nl