Call MVI top up Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM) binnenkort open

7 juli 2020

In de nieuwe ECCM MVI top-up call staat samenwerking van de (bèta) tenure trackers binnen het programma ECCM met alfa- en gammawetenschappers en de verbinding van het ECCM tenure track onderzoek met MVI-onderzoek centraal. De call gaat naar verwachting voor eind juli 2020 open voor indiening.

containers, zonnepanelen en windmolens

ECCM maakt het mogelijk om energie uit elektriciteit op te slaan in chemische verbindingen die als grondstof of brandstof (zoals waterstof) gebruikt kunnen worden. ECCM biedt een ‘sleutel’ voor nieuwe innovaties waar de samenleving om vraagt. De call nodigt alfa- en gammaonderzoekers uit om samen met de bèta tenure trackers uit de ECCM-call voorstellen in te dienen om invulling te geven aan de maatschappelijke componenten van onderzoek naar ECCM. Het totale beschikbaar budget voor onderzoeksvoorstellen is 2,3 miljoen euro.

De call for proposals wordt zonder definitieve deadline gepubliceerd. Vanwege Covid-19 heeft NWO een richtlijn ingesteld die bepaalt dat calls for proposals gedurende minimaal zes maanden voor de deadline voor full proposals open moeten staan. NWO publiceert op een later tijdstip de definitieve deadline voor full proposals, maar dit is in elk geval niet later dan twee maanden voor de definitieve deadline.

Focus op Maatschappelijk verantwoord Innoveren (MVI)

NWO-MVI onderzoek richt zich op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en de innovaties die daarvoor nodig zijn. Het brengt de maatschappelijke aspecten van deze (technologische) innovaties vroegtijdig in kaart, zodat hiermee in het ontwerp- en ontwikkelingsproces rekening kan worden gehouden. Het doel van NWO-MVI onderzoek is om innovaties tot stand te brengen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

Meer informatie over (de speerpunten van) MVI.

Matchmaking

In juli wordt een digitale matchmaking aangeboden op de programmapagina. Elke ECCM tenure track onderzoeker heeft een filmpje waarin zij hun onderzoekslijn introduceren. Alfa en gamma wetenschappers kunnen contact met hen opnemen als zij met een van hen willen samenwerken in een onderzoeksconsortium. Verder wordt een toelichting op het belang van MVI-onderzoek bij de ECCM-projecten door prof. dr. Eefje Cuppen geplaatst. Ook deelt zij haar eigen ervaring met MVI onderzoek. Houd daarom bij belangstelling de programmapagina van de ECCM MVI top-up call goed in de gaten.

Meer informatie over deze call bij Anthony Gadsdon, a.gadsdon@nwo.nl telefoon +31 (0)70 3494 276, of Maurits Boeije, m.boeije@nwo.nl, telefoonnummer: +31 (0)70 3494370

Bron: NWO