40 onderzoekers gaan innovatieve ideeën toetsen op levensvatbaarheid dankzij Ideeëngenerator

2 juli 2020

Kunnen goedkope ‘slimme’ schoenen het looppatroon van Parkinsonpatiënten controleren? Kan het anders wassen van kleding bijdragen aan beperking van microplastics in het milieu? Zouden gebouwen energiezuiniger kunnen dankzij innovatief leemsteen met koemest? Kunnen reclasseringswerkers leren van jongeren met een delictverleden over empathie en communicatievaardigheden? Met een bedrag van 50.000 euro krijgen 40 out-of-the-box onderzoeksideeën zoals deze de kans op verdere ontwikkeling.

De aanvragers ontvangen de financiering vanuit het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Ideeëngenerator. De projecten uit dit programma kenmerken zich door hun innovatieve karakter en hun mogelijke impact op de maatschappij. In totaal was er 2 miljoen euro beschikbaar.

De procedure in deze tweede ronde week af van de eerste. Zo moesten aanvragen goed passen binnen de omschrijving van de NWA-routes in het Portfolio voor Onderzoek en Innovatie en de NWA-vragen. Ook hebben aanvragers anoniem elkaars projectvoorstellen beoordeeld: dat zorgde voor een korte en efficiënte procedure, zodat de projectleiders sneller aan de slag kunnen.

Spannend en kleinschalig

Prille en vernieuwende onderzoeksideeën zijn vaak spannend; er is een kans dat het project niet de verwachte uitkomsten oplevert. Dit type onderzoek is vaak lastig om gefinancierd te krijgen, omdat het risico te groot wordt geschat. De Ideeëngenerator biedt deze onderzoekideeën een kans.

Met de toegekende financiering van 50.000 euro gaan de onderzoekers samen met uiteenlopende maatschappelijke partijen één jaar aan de slag om hun idee op kleine schaal verder te ontwikkelen. Dit geeft snel resultaat, maar kan ook leiden tot een uitgebreider onderzoeksvoorstel of de conclusie dat het idee geen kans van slagen heeft. Anders dan bij andere financieringsinstrumenten mochten voor deze subsidie ook aio’s, postdocs of onderzoekers met een tijdelijk contract zelf een aanvraag indienen.

De Ideeëngenerator houdt zoals gepland na twee rondes op. Naast het bestaande NWA-instrument ter ondersteuning van de 25 NWA-routes is er een nieuwe call gepubliceerd met financieringsruimte per route voor drie kortlopende projecten met spannende onderzoeksonderwerpen. Deze call staat momenteel open tot 29 oktober.


Ideeëngenerator

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de NWA. Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage aan de kennismaatschappij van morgen te leveren, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Met de Ideeëngenerator wil de NWA onderzoek bevorderen met potentieel hoge maatschappelijk impact en ruimte bieden voor kleinschalige, spannende onderzoeksprojecten. Het programma moedigt creatieve, out-of-the-box denkers aan creatieve en innovatieve onderzoeksideeën in de praktijk te brengen die wetenschap en samenleving met elkaar verbinden.


Bron: NWO