Vooraankondiging Langetermijnprogramma’s (LTP's)

25 juni 2020

NWO ontwikkelt de mogelijkheid om langjarig samen te werken met publieke en private partijen in grote consortia. Hierdoor ontstaan langetermijnprogramma’s (LTP’s) met een looptijd van maximaal tien jaar. Naar verwachting verschijnt de call for proposals in september 2020. Bij het stellen van de deadline voor vooraanmeldingen houdt NWO rekening met het tijdspad wat noodzakelijk is voor het vormen van een consortium.

De programma’s maken onderdeel uit van het kennis en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC) en dragen bij aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen zoals geformuleerd in het missiegedreven innovatiebeleid. Andere financieringsinstrumenten die binnen het KIC uitgewerkt worden zijn missiegedreven calls, partnerschappen en praktijkgericht instrumenten.

Financieel

NWO financiert de LTP’s voor 25% tot 33% van een volledig programma, met een maximum van 25 miljoen euro. Een LTP kan een financiële omvang hebben tussen de 25 en 100 miljoen euro. De NWO-bijdrage aan een LTP wordt gebaseerd  op de private cash bijdrage aan dat LTP. Dat wil zeggen dat de private cash bijdrage aan een LTP minimaal 25% van de begroting moet zijn; de NWO-bijdrage is dan ook 25%, kortom, NWO verdubbelt de private cash bijdrage. De overige 33% tot 50% van de begroting mag worden ingevuld naar behoefte van het LTP met publieke en/of private, cash en/of in-kind bijdragen. Ook is er ruimte voor een eigen bijdrage van de deelnemende kennisinstellingen. De exacte voorwaarden staan beschreven in de nog te verschijnen call for proposals.

Procedure

Voor de selectie van LTP-initiatieven waar NWO aan besluit bij te dragen, maakt NWO gebruik van vooraanmeldingen. Naar verwachting verschijnt in het najaar van 2020 (september/oktober) de oproep hiervoor. Bij het stellen van de deadline voor vooraanmeldingen houdt NWO rekening met het tijdspad wat noodzakelijk is voor het vormen van een consortium.

De vooraanmeldingen bevatten een beknopt overzicht van de wetenschappelijke en maatschappelijke doelstellingen van het LTP, het beoogde consortium en de geplande activiteiten om de beoogde impact te bereiken. Ook wordt er in dit stadium al privaat commitment verwacht voor een deel van de begroting. Uit de ingediende vooraanmeldingen selecteert NWO een aantal voorstellen. Bij de selectie wordt in ieder geval gekeken naar (voorziene route tot) impact inclusief strategisch belang, wetenschappelijke kwaliteit en kwaliteit van het consortium.  Deze initiatieven krijgen de mogelijkheid om hun vooraanmelding door te ontwikkelen tot een uitgewerkt plan voor het LTP. NWO toetst de uitgewerkte plannen op onder andere wetenschappelijke kwaliteit en impact.


Bron: NWO

Kenmerken

Programma

Kennis- en innovatieconvenant

Contact

Dr. Femke Tabak Dr. Femke Tabak +31 (0)70 3494599 f.tabak@nwo.nl

Contact

Dhr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Programmamedewerker) Dhr. ir. S. (Stefan) Jongerius (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001315 s.jongerius@nwo.nl