Save the date: 4 februari 2021 Synergy conferentie

24 juni 2020

Het is nog moeilijk inschatten wat de impact van het COVID-19 virus in februari 2021 zal zijn. Toch hebben we al weer een begin gemaakt met de voorbereidingen voor de Synergy conferentie. Met dit jaarlijkse evenement willen we laten zien hoe mooi en belangrijk het wetenschappelijk onderzoek is dat plaatsvindt binnen de vele disciplines van de sociale en geesteswetenschappen.

Synergy 2012 banner

Het thema van de conferentie is: Future Societies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de toekomst van onderwijs en ontwikkelingen rond een leven lang leren om je aan een steeds veranderende wereld te kunnen aanpassen. Denk hierbij ook aan de toekomst van bestuur en wetgeving, wereldhandel, vredeshandhaving en de anderhalve-metersamenleving. Of de toekomst van mobiliteit en migratie, culturele diversiteit en (on)gelijkheid.

We streven ernaar om bij SGW-onderzoek betrokken onderzoekers, directeuren, beleidsmakers en ook professionals van maatschappelijke organisaties in Gooiland Hilversum en/of online samen te brengen.

Bezoek de Engelstalige Synergy website voor meer informatie en het laatste nieuws over het programma.

Bron: NWO