NWO financiering voor leren en ontwikkelen in de logistieke sector

23 juni 2020

Binnen de NWO-brede Human Capital programmering zijn met het financieringsinstrument Future of Work drie projecten toegekend. In totaal gaat het om een investering van 1,5 miljoen euro, waarvan 0,3 miljoen euro met publiek-private middelen. Het onderzoek spitst zich toe op vernieuwingen in leer-werkomgevingen in de logistieke sector.

mensen die technisch onderzoek doen

De vraagstellingen zijn afkomstig uit de praktijk en naast verdieping van fundamenteel inzicht over leren en innoveren in leer-werkomgevingen geeft het onderzoek ook perspectief op concrete en praktische handvatten voor de logistieke sector.

Eén van de hoofdonderwerpen uit de Human Capital Roadmap 2016-2020 van de topsectoren is ‘Leven lang leren en ontwikkelen’: het individueel en blijvend vermogen tot aanpassing aan en benutten van nieuwe omstandigheden, eisen en kansen in het eigen beroep en op de arbeidsmarkt. In deze projecten wordt dit onderzocht door de verbinding aan te gaan met het concept Learning Community in de context van de logistieke sector. Juist in de logistieke sector zijn er veel veranderingen gaande die vragen om nieuwe oplossingen en innovaties. Denk bijvoorbeeld aan de robotisering in warehouses, platooning in de transportsector, intelligente planningssystemen, etc.

Uitgangspunt voor een Learning Community (LC) is dat er wordt gewerkt aan een krachtige verbinding tussen leren, werken én innoveren. De projecten beogen nieuwe kennis en inzichten te vergaren over hoe dat kan worden geoptimaliseerd. Meer specifiek, hoe een bestaande, startende of in ontwikkeling zijnde LC op een zodanige manier kan worden ingericht of aangepast dat werkend leren en innoveren er een logisch onderdeel van uit maakt. Het onderzoek besteedt ook aandacht aan de vraag hoe de inrichting van een LC kan bijdragen aan de ontwikkeling en het aanpassingsvermogen van de (lerende) organisatie.

De call sluit aan bij het Meerjarenprogramma 2016-2020 en de Kennis en Innovatieagenda 2020-2023 (KIA) van de Topsector Logistiek. De call sluit eveneens aan bij de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 (KIA) van de Topsector Creatieve Industrie en de Sociale Infrastructuur Agenda van het NWO domein sociale en geesteswetenschappen.

Publiek-private samenwerking

Elk project wordt uitgevoerd door een consortium, waarin universiteiten, hogescholen en de logistieke sector zijn vertegenwoordigd.

Meer informatie over het programma Human Capital - Future of Work.

Lijst met gehonoreerde voorstellen

Hieronder vindt u een lijst met de drie gehonoreerde projecten, de hoofdaanvragers, en een korte beschrijving van hun onderzoeksproject.

Het ontwikkelen van leiderschap in de transportsector (LEADER)

Hoofdaanvrager:
prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden, Radboud Universiteit
Medeaanvragers:
dr. J.P. de Jong - Radboud Universiteit
dr. E. M. Rusman - Open Universiteit

Leiderschap is een cruciale factor voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van chauffeurs. Het doel van dit onderzoek is om inzichten te verkrijgen over hoe leiders effectief ontwikkeld kunnen worden. Hiervoor ontwikkelen we een Leadership Living Lab, waarin onderzoek naar excellent leiderschap wordt gefaciliteerd door middel van een leernetwerk.

Competenties in Duurzaamheid en Logistiek (CoDuLog)

Hoofdaanvrager: dr. W. Lambrechts, Open Universiteit
Medeaanvragers:
prof. Dr. M.C.J. Caniëls - Open Universiteit
prof. Dr. J. Semeijn - Universiteit Maastricht
drs. P.A.S. Swinkels - Fontys Hogeschool

Individuele duurzaamheidscompetenties gerelateerd aan duurzaamheid, empowerment en veerkracht in de logistiek.
Specifieke individuele duurzaamheidscompetenties zijn nodig om te kunnen omgaan met de complexiteit en onzekerheid van duurzaamheidskwesties. Deze generieke competenties moeten echter ook vertaald worden naar professionele en disciplinaire competenties. Daarom focust dit project op de integratie en operationalisering van competenties gerelateerd aan duurzaamheid, empowerment en veerkracht in de logistieke sector.

Inzicht in de effectiviteit van leren binnen leer-werkomgevingen

Hoofdaanvrager:
dr. R.B.L. Sijbom, Universiteit van Amsterdam
Medeaanvragers:
Dr.M. Baas, Universiteit van Amsterdam
Dr. J. Koen, Universiteit van Amsterdam

Organisaties gebruiken steeds vaker leer-werkomgevingen om het leren van werknemers te stimuleren. Het blijft echter onduidelijk óf leer-werkomgevingen daadwerkelijk zinvol zijn en hóe zij ontwikkeling bevorderen. Wij toetsen een innovatief ‘bottom-up’ model dat verklaart hoe leren ontstaat en wanneer leeruitkomsten worden benut in organisaties. Daarmee kunnen effectieve leer-werkomgevingen worden gerealiseerd.

Bron: NWO