Nieuwe deadline voor call met India op het gebied van klimaatslimme landbouw

Gezamenlijke call van NWO en DBT

10 juni 2020

NWO, via het Merian Fund, en het Indiase Department of Biotechnology (DBT) hebben in januari een gezamenlijke call for proposals gelanceerd op het gebied van klimaatslimme landbouw (Climate Smart Agriculture). Dit onderwerp is van groot belang voor zowel India als Nederland om op een duurzame manier voldoende gezond voedsel te kunnen produceren, voor een groeiende bevolking en in een veranderend klimaat. De call is gepauzeerd vanwege corona, maar de nieuwe deadline is inmiddels bekend: 8 september 2020.

Foto: Shutterstock | Hari Mahidhar

De call is gericht op het ondersteunen van interdisciplinair onderzoek en innovatieve benaderingen om toepassingsgerichte oplossingen te ontwikkelen voor adaptatie van de landbouw aan incrementele klimaatverandering en/of verhoogde klimatologische variabiliteit. Deze oplossingen moeten gericht zijn op het maken van afwegingen om de synergie tussen economische ontwikkeling en sociale behoeften te versterken en tegelijkertijd het milieu te beschermen.

De volgende drie onderzoeksgebieden zijn hierbij van groot belang:

  • Genetica en plantenveredeling om de weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten
  • Ziekten en plagen die verband houden met het klimaat en aanzienlijke risico's vormen
  • Adaptief beheer van water- en bodembronnen

Onderzoeksvoorstellen moeten ten minste twee van deze onderzoeksgebieden adresseren.

CALL FOR PROPOSALS

LET OP: voorstellen moeten worden ingediend bij zowel NWO als DBT, respectievelijk door de Nederlandse en Indiase hoofdaanvrager

Over het Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds voor internationale samenwerking met (opkomende) wetenschapslanden en ontwikkelingslanden. De rode draad in het Merian Fund is internationaal onderzoek ter bevordering van het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties wereldwijd. Het Merian Fund werkt samen met zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKDIKTI (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika). WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de calls for proposals in het kader van het Merian Fund.

Bron: NWO