Najaarsronde Venture Challenge nu open voor aanvragen

9 juni 2020

Vanaf deze week kunnen ondernemende onderzoekers hun kandidatuur kenbaar maken voor de najaarsronde van de Venture Challenge, die NWO organiseert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De deadline voor aanvragen is 14 juli 2020.

De Venture Challenge is elf jaar geleden opgezet door Health~Holland en wordt sinds dit jaar georganiseerd door NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Doel is startende ondernemers in de life sciences professioneel te ondersteunen bij de ontwikkeling van een goed doordachte businesscase. Die helpt bij het aanvragen van financiering en uiteindelijk bij het naar de markt brengen van de vinding.

Bootcamps en coachingsessies

De Venture Challenge richt zich op teams van drie tot vijf personen die een nieuwe start-up op het gebied van life sciences & health hebben opgericht of dat binnenkort gaan doen. Het product of de dienst is gebaseerd op een nieuwe technologische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie, voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek.

Het programma bestaat uit twee driedaagse bootcamps en regelmatige coachingsessies. Daarin werken de deelnemers onder begeleiding van ervaren coaches van het bureau GameChanger Challenge aan het opzetten of aanscherpen van hun businesscase. De begeleiding kan eventueel worden uitgebreid met experts en ondernemers uit de life sciences. Het gehele traject duurt tien tot twaalf weken. Aan het eind pitchen de deelnemers hun plannen voor een jury van ervaren ondernemers en investeerders.

Aanmelden najaarsronde tot uiterlijk 14 juli

Kandidaten kunnen via inzending van het aanmeldformulier meedingen naar een van de (maximaal zes) beschikbare plaatsen van de najaarsronde, die eind september van start gaat. Alle informatie over de Venture Challenge bij NWO, inclusief het aanmeldformulier, is te vinden op de programmapagina op onze website (www.nwo.nl/vc). De deadline voor inschrijving is 14 juli 2020. Daarna bepaalt het bestuur van NWO-domein TTW op basis van het honoreringsadvies van de adviescommissie welke deelnemers worden toegelaten (zie de brochure voor de exacte procedure). In augustus maakt NWO bekend welke start-ups zijn geselecteerd voor deze ronde.

Voorjaarsronde in juli van start

Terwijl de aanmeldprocedure voor de najaarsronde loopt, gaat in juli eerst nog de voorjaarsronde van de Venture Challenge van start met de eerste bootcamp. Vanwege de coronamaatregelen is deze ronde, die aanvankelijk in april zou beginnen, met enkele maanden uitgesteld. De selectiecommissie heeft zes teams geselecteerd: Pacing Cure, MedicalVR, GUTS to the market, Ventilation Perfusion Protector, Scope Biosciences en ShanX Medtech.

Bron: NWO

Contact

Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001346 venturechallenge@nwo.nl