Call Open Access Boeken: Maak uw boek vrij toegankelijk

2 juni 2020

Open access tot wetenschappelijke artikelen is inmiddels een gevestigde praktijk. Uit een recente studie blijkt dat 60 tot 70% van de artikelen die voortkomen uit NWO-financiering vrij toegankelijk zijn. Voor wetenschappelijke boeken verloopt de transitie naar Open access minder snel.

NWO wil een verdere impuls geven aan de Open access beschikbaarheid van wetenschappelijke boeken die voortkomen uit haar financiering. Daarom stelt NWO vanaf 1 juni 2020 jaarlijks 500.000 euro beschikbaar voor het Open access publiceren van boeken. Aanvragen voor deze call for proposals ‘Open Access Boeken’ kunnen het hele jaar worden ingediend zolang het budget reikt.

Open Access Boeken is een doorlopende call, in eerste instantie tot 2022. Het totaalbudget is 500.000 euro per jaar en maximaal 10.000 euro per aanvraag. Sinds 2015 streeft NWO ernaar dat alle publicaties die voortkomen uit NWO-financiering Open access beschikbaar zijn. Dat geldt voor wetenschappelijke artikelen maar in principe ook voor wetenschappelijke boeken en boekhoofdstukken. Eventuele publicatiekosten die verbonden zijn aan Open access worden vergoed via de projectbegroting. Vaak vergt het schrijven van een boek echter meer tijd dan de duur van een NWO-project, waardoor onderzoekers de kosten van Open access publicatie voor boeken niet kunnen opnemen in de projectbegroting. Het programma Open Access Boeken vergoedt de ‘book processing charges’ (BPC) die gepaard gaan met het Open access maken van wetenschappelijke boeken. Dit geldt voor alle wetenschappelijke boeken die met NWO-financiering tot stand zijn gekomen. Onder ‘wetenschappelijke boeken’ verstaat NWO zowel gepeer-reviewde monografieën als geredigeerde bundels.

Plan S en Nationaal Plan Open Science

De call sluit nauw aan bij de voorgenomen invoering van Plan S per 2021 en ook bij de Nationaal Plan Open Science waarin de ambitie vervat is om Open Access ook voor andere dan wetenschappelijke artikelen te bevorderen. Eerder riep ook koepelorganisatie Science Europe in een briefing paper haar leden op meer aandacht te besteden aan open access voor wetenschappelijke boeken.

Meer informatie

Op de financieringspagina vindt u informatie hoe u een aanvraag kunt indienen. Voor inhoudelijke vragen over Open Access Boeken kunt u contact opnemen met NWO Secretariaat Open Access: open-access@nwo.nl of met Hans de Jonge.

Lees ook


Bron: NWO

Contact

Hans de Jonge (beleidsmedewerker Open science en Kwaliteit) Hans de Jonge (beleidsmedewerker Open science en Kwaliteit) +31 (0)70 3494388 h.dejonge@nwo.nl

Contact

Olivier Morot (voor mediavragen) Olivier Morot (voor mediavragen) t: +31 (0)6 53175377 o.morot@nwo.nl