Voorjaarseditie Venture Challenge start in de zomer

13 mei 2020

Zes innovatieve teams zijn dit voorjaar geselecteerd om deel te nemen aan de Venture Challenge, een coachingstraject voor start-ups in de Life Sciences & Health dat voor het eerst onder auspiciën van NWO wordt georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen gaat de voorjaarseditie later van start dan gepland, namelijk in juli.

De gehonoreerde teams zijn met hun innovatieve product of dienst op weg naar de markt. Tijdens de Venture Challenge krijgen zij daarbij professionele begeleiding van de ervaren coaches Math Kohnen en Chretien Herben van het bureau GameChanger Challenge, dat als winnende partij uit de aanbestedingsprocedure bij NWO is gekomen. Via een intensief coachingstraject van ongeveer tien weken, met onder meer twee driedaagse bootcamps en wekelijkse coachingsessies, werken de geselecteerde teams hun ideeën uit tot een solide business case.

Pitchen voor de jury

Aansluitend aan dit traject maken de teams kennis met vertegenwoordigers van alle relevante early life sciences investeerders. Door de samenwerking met Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) krijgen zij de gelegenheid om in een minuut hun idee te pitchen voor de Venture Challenge-jury, bestaande uit ervaren ondernemers en investeerders. Die beslissen vervolgens wie het prijzengeld van 25.000 euro mee naar huis neemt om de innovatie verder te ontwikkelen.

Maatregelen COVID-19: voorjaarsronde start in de zomer

In de voorbije elf jaren organiseerde Health~Holland jaarlijks twee rondes van de Venture Challenge. De komende (voorjaars)ronde van de Venture Challenge is de eerste onder verantwoordelijkheid van NWO. Vanwege de huidige maatregelen rond  COVID-19 vindt deze ronde plaats in de zomer en is de start uitgesteld tot juli. De betrokken partijen zijn met elkaar in overleg om te bekijken op welke manier en vanaf welk moment het programma kan worden uitgevoerd. Een van de zes oorspronkelijk geselecteerde teams kan vanwege deze verschuiving niet direct in juli deelnemen; in overleg wordt een passende oplossing geregeld.

Inschrijving najaarsronde

De inschrijving voor de najaarsronde van de Venture Challenge gaat begin juni open. Geïnteresseerde life sciences teams kunnen zich aanmelden via de website van NWO. Op die plek wordt ook spoedig het tijdpad van het coachingstraject bekendgemaakt.


Bron: NWO

Contact

Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001346 venturechallenge@nwo.nl