Twee projecten met Zuid-Afrika over de water-energie-voedselnexus

15 mei 2020

De Zuid-Afrikaanse National Research Foundation (NRF) en NWO hebben in de eerste call for proposals van het onderzoeksprogramma Samenwerking Zuid-Afrika-Nederland twee projecten gehonoreerd. De projecten zijn gericht op oplossingen die trade-offs in evenwicht brengen en synergieën tussen de voedsel-, water- en energiesector versterken, en tegelijkertijd het milieu beschermen.

Foto: AUSAID SOUTH AFRICA | FlickrCC

Het onderzoeksprogramma Samenwerking Zuid-Afrika-Nederland heeft tot doel gezamenlijk, impactgericht onderzoek tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse onderzoekers verder te stimuleren. Het doel van de samenwerking is om projecten te financieren die toepassingsgerichte oplossingen integreren in de water-energie-voedselnexus (WEF-nexus), praktische innovaties ontwikkelen en besluitvormers en beleidsmakers ondersteunen op het gebied van duurzame planning en praktijken, strategieën en beleid. De tweegehonoreerde projecten binnen de eerste call for proposals richten zich ook op de WEF-nexus binnen grote maatschappelijke uitdagingen.

Gehonoreerde projecten

  • Nexusing Water, Energy and Food to Increase Resilience in the Cape Town Metropolitan Region
    Projectleiders: Prof.dr. J.M. Monstadt & Prof.dr. M.S. Swilling
    Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van de capaciteit van stadsbewoners, de economie en de overheid om zich voor te bereiden op, het hoofd te bieden aan en te leren van de hulpbronnencrises in Kaapstad. Een aanhoudende watercrisis heeft geleid tot waterrantsoenering door de hele stad, de stad is getuige geweest van verschillende stroomstoringen als gevolg van een energiecrisis en voedselonzekerheid is endemisch in gebieden met lage inkomens. Deze uitdagingen worden steeds complexer en vereisen een betere coördinatie tussen meerdere belanghebbenden uit de energie-, water- en voedingssector. Dit project past een ‘Water-energy-food nexus approach’ toe en onderzoekt hoe een dergelijke coördinatie kan worden georganiseerd ter ondersteuning van de veerkrachtstrategie van Kaapstad.
  • Water-Energy-Food communities in South Africa: multi-actor nexus governance for social justice?
    Projectleiders: Dr. M.J. Vijge & Profdr.. W. du Plessis
    Een populaire benadering om de toenemende vraag naar en productie van energie, water en voedsel te beheersen, is de nexus Water-Energy-Food (WEF). Omdat de implementatie van nexus besluitvorming vereist over concurrerende middelenclaims met onvermijdelijke winnaars en verliezers, bestuderen we de gevolgen voor sociale rechtvaardigheid, met de nadruk op de armen en vrouwen in Zuid-Afrika. Geïnspireerd door recentelijk aangenomen EU-wetgeving voor energiegemeenschappen, introduceren we het concept van WEF-gemeenschappen. We analyseren hoe vergelijkbare gemeenschappen in Zuid-Afrika wettelijk erkend en uitgebreid kunnen worden met watergebruik en voedselproductie, en met welke gevolgen voor sociale rechtvaardigheid.

Over het Merian Fund

In 2019 is het programma Samenwerking Zuid-Afrika-Nederland gestart. Dit programma valt vanuit NWO onder het Merian Fund . Het Merian Fund is een fonds voor internationale samenwerking met belangrijke (opkomende) wetenschapslanden. De rode draad binnen het Merian Fonds is internationaal onderzoek om de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling wereldwijd te bevorderen.

Het Merian Fund werkt samen met zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKBRIN (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika). WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de oproepen uit het Merian Fund.

Bron: NWO