Twee projecten met China over verstedelijking en demografische veranderingen

11 mei 2020

De National Natural Science Foundation of China (NSFC) en NWO - via het Merian Fund - werken samen in het programma Samenwerking China (NCSF). NSFC en NWO hebben twee gezamenlijke onderzoeksprojecten toegekend die zich richten op verstedelijking en demografische verandering.

Foto: Shutterstock.com | hxdbzxy

NSFC en NWO financieren gezamenlijk onderzoek dat aansluit bij de nationale onderzoeksagenda's van China en Nederland, maar ook bij internationale agenda's zoals de VN Sustainable Development Goals. De partners werken sinds 2010 samen en hebben negen calls for proposals gepubliceerd, die hebben geresulteerd in 46 gezamenlijke onderzoeksprojecten.

Gehonoreerde projecten

 • Urban Housing of Migrants in China and the Netherlands
  Nederlandse hoofdaanvrager: Prof.dr. N.B.M. (Nico) Heerink, Wageningen University & Research
  Chinese hoofdaanvragerr: Prof. FENG Shuyi, Nanjing Agricultural University

  Het project heeft tot doel de sociale integratie van migranten in China en Nederland te verbeteren door een beter inzicht te krijgen in de effecten van sociale huisvestingsprogramma's en marktkrachten op de stedelijke huisvesting van verschillende migrantengroepen, en door de impact van innovatieve sociale huisvestingsprogramma's op de de sociale integratie van migranten. Het wordt uitgevoerd door een consortium van Chinese en Nederlandse onderzoekers met ruime ervaring in Chinees-Nederlandse samenwerking op specifieke subonderwerpen die hun krachten bundelen in dit geïntegreerde project. Ze werken in alle stadia van het onderzoek nauw samen met praktijkmensen.
 • Towards Inclusive Circular Economy: Transnational Network for Wise-waste Cities (IWWCs)
  Nederlandse hoofdaanvrager: Prof.dr. W.M. (Martin) de Jong, Erasmus University Rotterdam
  Chinese hoofdaanvrager: Dr. TONG Xin, Peking University

  Dit project beoogt het bouwen van een Chinees-Nederlands transnationaal netwerk voor het ontwerp van inclusieve steden met een verstandig afval. We richten ons op landbouwproducten, elektronische producten en plastic producten en voeren vergelijkend onderzoek uit op drie niveaus, namelijk stedelijk metabolisme, inclusief ontwerp en beheer van infrastructuur en gemeenschapsopbouw, om de implementatie-effecten van steden met een verstandig afval grondig te verkennen en te evalueren. De resultaten zullen naar verwachting inclusieve steden en steden zonder afval in China en Nederland ondersteunen.

Over het Merian Fund

Vanaf 2019 valt het programma Samenwerking China (NSFC) bij NWO onder het Merian Fund. Het Merian Fund is een fonds voor internationale samenwerking met belangrijke wetenschapslanden. De rode draad binnen het Merian Fonds is internationaal onderzoek om de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling wereldwijd te bevorderen.

Het Merian Fund werkt samen met zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKBRIN (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika). WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de oproepen uit het Merian Fund.

Bron: NWO