Subsidieoproep COVID-19 Programma (‘second wave’) open voor projectideeën

1 mei 2020

De subsidieoproep voor twee aandachtsgebieden binnen het COVID-19 Programma is opengesteld. Onderzoeksgroepen kunnen voorstellen indienen voor onderzoek gericht op de effecten van en de maatregelen tegen de coronapandemie. Gezien de urgentie van handelen is de deadline op 14 mei 2020 gesteld.

Drie aandachtsgebieden

Het programma heeft 3 aandachtsgebieden:

 1. Voorspellende diagnostiek en behandeling
 2. Zorg en preventie
 3. Maatschappelijke dynamiek

De subsidieoproep gaat over de eerste twee aandachtsgebieden.

Aandachtsgebied 1: Voorspellende diagnostiek en behandeling

Onderzoek binnen dit aandachtsgebied gaat over de (door)ontwikkeling van (voorspellende) diagnostiek, voor behandeling op maat en voor het voorkomen van COVID-19-gerelateerde klachten in de vroege, acute en herstelfase. Het gaat om urgent benodigd onderzoek naar nieuwe of bestaande therapieën en hun werkingsmechanismen, en om het verkrijgen van inzichten in onder andere het microbioom, immuniteit, voorspellende parameters en behandeling op maat.

Het aandachtsgebied kent vier thema's:

 1. Behandeling
 2. Diagnostiek van besmetting
 3. Risicoanalyse en prognostiek
 4. Virus, immuniteit, immuunrespons en pathogenese

Aandachtsgebied 2: Zorg en preventie

De nadruk binnen dit aandachtsgebied ligt op het ophalen van inzichten en geleerde lessen die bijdragen aan een verbeterde, onderbouwde aanpak van de huidige pandemie en aan borging van deze verbeterde werkwijzen en processen in het zorgsysteem voor de toekomst. Diverse typen onderzoek zijn mogelijk: evaluatietrajecten, actieonderzoek, effectstudies, stimuleringstrajecten, doelmatigheidsonderzoek bij uitstel van behandeling/zorgmijding, organisatie van zorgvraagstukken, ontwikkeling van epidemiologische modellen en inventarisaties.

Samenwerking tussen onderzoeksgroepen, disciplines en relevante stakeholders is daarbij het uitgangspunt om op een efficiënte manier deze inzichten te verkrijgen en te komen tot een adequate voorbereiding op een toekomstige pandemie. 

Het aandachtsgebied kent drie thema's:

 1. Organisatie van zorg en preventie
 2. Zorg en preventie voor kwetsbare burgers
 3. Transmissie en epidemiologie

Aandachtsgebied 3 en beleids- en praktijkimpulsen

De subsidieoproep voor aandachtsgebied 3 Maatschappelijke dynamiek en het instrument beleid en praktijkimpulsen worden op 6 mei 2020 gepubliceerd. Houd hiervoor de ZonMw-subsidiekalender in de gaten. 

Planning

Voor de subsidieronde aandachtsgebieden 1 en 2 geldt het volgende tijdpad:

 • Deadline indienen projectidee: 14 mei 2020, 14.00 uur
 • Ontvangs advies beoordelingscommissie: rond 5 juni 2020
 • Deadline indienen uitgewerkte subsidieaanvraag: 15 juni 2020, 14.00 uur
 • Ontvangst commentaar beoordelaars: 22 juni 2020
 • Deadline indienen wederhoor: 24 juni 2020, 12.00 uur
 • Besluit: rond 9 juli 2020
 • Uiterlijke startdatum: 30 juli 2020

Op korte termijn wordt de subsidieoproep in het Engels op de ZonMw-website gepubliceerd.

Bekijk de subsidieoproep


Meer informatie

Houd de pagina over onderzoek naar COVID-19 op de ZonMw-website in de gaten, deze wordt regelmatig bijgewerkt.


Bron: ZonMw

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Sociale en Geesteswetenschappen

Programma

COVID-19 ('second wave')

Speerpunt

Onderzoek (2019-2022)

Contact

ZonMw COVID-19-team ZonMw COVID-19-team +31 (0)70 5150313 COVID19@zonmw.nl