Procedure heropstarten primair proces

18 mei 2020

Het primair proces kan langzaam maar zeker weer opgestart worden. Zowel het wetenschappelijk veld als het NWO-bureau zijn min of meer ingesteld op de nieuwe situatie, maar van een complete normalisatie is nog geen sprake. Een aantal onderzoekers kan vanwege zorg- en onderwijstaken nog niet volop tijd besteden aan onderzoeksaanvragen. Een groot aantal onderzoekers heeft echter juist meer tijd om zich hierop te richten.

Naast het openen van tot nu toe uitgestelde calls, willen we ook een aantal gepauzeerde rondes hervatten. Belangrijk voor ons is dat iedereen in de gelegenheid is om een voorstel te schrijven. Dat betekent dat we  meer tijd tussen bekendmaking en sluiting van de call moeten aanbieden, zodat ook onderzoekers met minder tijd ruimte kunnen vinden om een voorstel in te dienen.

Voorpublicatie

Om alle onderzoekers de ruimte te geven om onze instrumenten te benutten willen we nu alvast de financieringsinstrumenten waarvan de openstelling wordt aangehouden publiceren. Deze stellen we open voor aanvragen, zodat onderzoekers die nu al in de gelegenheid zijn aan de slag kunnen. Ook calls die pas in het najaar opengesteld zouden worden publiceren we zo vroeg als mogelijk. Door deze verruiming van de periode tussen publicatie en sluiting creëren we de ruimte voor alle aanvragers om voorstellen te schrijven, op een moment dat het voor hen het beste schikt, dus ook voor die mensen die nu extra (zorg)taken hebben.

Gepauzeerde instrumenten

Rondes die waren opengesteld ten tijde van het ingaan van de contactbeperkende maatregelen, zijn gepauzeerd. We willen nu een aantal van die rondes weer hervatten. Om vervolgens te kunnen sluiten, moeten rondes voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de ronde moet op het moment van sluiten minimaal vier maanden gepubliceerd zijn geweest;
  • de definitieve sluitingsdatum moet minimaal twee maanden voor sluiting worden gecommuniceerd;
  • de ronde is niet complex, d.w.z. vereist geen consortiumvorming of cofinanciering.

Gepauzeerde complexe instrumenten

Een aantal complexe instrumenten staat nu ook op pauze. Omdat consortiumvorming moeilijk is in deze situatie, willen we aanvragers meer tijd daarvoor geven. Gepauzeerde complexe instrumenten mogen sluiten onder de volgende voorwaarden:

  • de ronde moet minimaal zes maanden gepubliceerd zijn geweest;
  • de definitieve sluitingsdatum moet twee maanden voor sluiting worden gecommuniceerd.

Gepauzeerde instrumenten met interview

Inmiddels heeft NWO een protocol voor het afnemen van online interviews opgesteld en getest met positief resultaat. Instrumenten die in de interviewfase zitten, worden zo snel mogelijk hervat, gebruikmakend van dit protocol. De programmacoördinatoren nemen contact op met de aanvragers voor het inplannen van de interviews en het toelichten van de verdere procedure.

Voor het NWO-Talentprogramma Vidi geldt dat de interviews zo mogelijk fysiek gaan plaatsvinden. Meer informatie: financieringsinstrument | NWO-Talentprogramma Vidi

Callplanning

NWO is bezig met het opstellen van een planning van instrumenten voor de rest van het jaar, met inachtneming van bovenstaande uitgangspunten. Ook voor nieuwe calls die in de rest van dit jaar zijn gepland gelden bovenstaande termijnen van openstelling en communicatie van sluitingsdata. In de planning houden wij zoveel als mogelijk rekening met de zomerperiode en voorkomen wij waar mogelijk dat deadlines van instrumenten met eenzelfde doelgroep te dicht bij elkaar komen te liggen. Deze planning komt in juni beschikbaar.

Blijf op de hoogte


Bron: NWO