NWO lanceert nieuwe NWA-call Economische veerkracht van vrouwen

20 mei 2020

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) trekt bijna drie miljoen euro uit voor onderzoek door consortia naar economische veerkracht van vrouwen met een nieuwe call for proposals. Daarin staat de vraag centraal hoe de economische zelfstandigheid van vrouwen duurzaam is te vergroten en welke handelingsperspectieven stakeholders hiervoor nodig hebben.

Als iemand minimaal het minimumloon verdient duidt dat op financiële zelfstandigheid. Vrouwen zijn anno 2020 nog altijd minder vaak economisch zelfstandig dan mannen. Volgens de meest recente cijfers van het CBS (2018) is ruim 51 % van de vrouwen financieel onafhankelijk tegenover bijna 76% van de mannen.

De call for proposals staat nu open en sluit op 17 november 2020. De oproep is onderdeel van het NWA-programma Economische veerkracht van vrouwen.

Prioriteit wordt gegeven aan de economische zelfstandigheid van vrouwen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het programma richt zich op het hele ecosysteem rondom deze drie groepen economisch kwetsbare vrouwen:

  • Vrouwen met een uitkering
  • Vrouwen met onvoldoende inkomsten uit betaald werk
  • Vrouwen zonder uitkering en zonder betaald werk

De NWA stimuleert in deze call onderzoek in de vorm van living labs. Een living lab is een levensechte setting die geschikt is voor het doen van onderzoek en experimenten. Vanuit deze living labs zal in het najaar het overkoepelend consortium ontstaan.

Gezien het belang van enerzijds inzicht in de bovenliggende systeem-vraagstukken en anderzijds concrete handelingsperspectieven en toetsing daarvan, wordt toegewerkt naar de vorming van een consortium waarbinnen 3 inhoudelijk verschillende living labs de basis zijn van het onderzoek.

Dit overkoepelend consortium zal de verbinding leggen tussen systemisch onderzoek en praktijk in een levensechte setting, en kijkt naar de opschaalbaarheid van de handelingsperspectieven.


Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het onderzoek in de NWA is een positieve, structurele bijdrage leveren aan de kennismaatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Hier wordt onder andere invulling aan gegeven via thematische programmering in samenwerking met ministeries.

Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Bron: NWO