Eerste honoreringen vanuit het Science Diplomacy Fund bekend

19 mei 2020

De eerste activiteiten die gefinancierd worden vanuit het nieuwe Science Diplomacy Fund zijn bekend. Vierendertig teams gaan activiteiten organiseren zoals workshops en uitwisselingen met onderzoekers en stakeholders uit Brazilië, China, Indonesië, India, Rusland, Zuid-Afrika of Turkije.

Het nieuwe Science Diplomacy Fund heeft tot doel om wetenschappelijke activiteiten te financieren die positief bijdragen aan de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en een partnerland en die de samenwerking tussen die landen potentieel bevorderen. Activiteiten zoals workshops, seminars en uitwisselingen dragen ook bij aan de zichtbaarheid en internationale positie van de Nederlandse wetenschap en aan de wetenschappelijke samenwerking tussen de twee betreffende landen.

Vanuit het Science Diplomacy Fund werkt NWO nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken, ambassades en consulaten, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Innovatie Attaché Netwerk en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aanvragen vanuit alle disciplines komen in aanmerking voor een subsidie uit het fonds. Wel wordt prioriteit gegeven aan aanvragen die samenwerking aangaan met Rusland en Turkije en met landen waarmee NWO al samenwerkt vanuit het Merian Fund: Brazilië, China, India, Indonesië en Zuid-Afrika.  Hoewel er per land thematische prioriteiten zijn geformuleerd, zijn activiteiten op andere thema’s ook toegestaan.

Gehonoreerde activiteiten


Bron: NWO