Call Stimuleringssubsidies voor Vrouwen in Bèta en Techniek geopend

7 mei 2020

Inclusie en diversiteit zijn belangrijk voor de kwaliteit van wetenschap en voor de impact die wetenschap heeft. In Nederland is het percentage werkzame vrouwen in veel van de bèta- en technische disciplines laag. Om die reden opent NWO vandaag de call Stimuleringssubsidies voor Vrouwen in Bèta en Techniek.

Met deze call wil NWO gekwalificeerde vrouwen in bèta of technische wetenschappen behouden en een stabiele uitgangspositie in de wetenschap bieden. Om dit te bereiken ondersteunt deze subsidie vrouwen die tijdelijk geen financiering hebben, maar wel uitzicht hebben op een vaste of hogere onderzoekspositie (vanaf Tenure Track) in de bèta- of technische wetenschappen. Dit wordt gedaan door onderzoeksinstellingen financieel te ondersteunen bij het aanstellen van een vrouw in de overbruggingsperiode naar deze positie. Soms kan een universiteit bijvoorbeeld wel een vaste of hogere positie aanbieden, maar niet per direct. Dit ‘gat’ kan dan overbrugd worden door deze subsidie.

Voor wie?

Aanvragen kunnen worden ingediend door gepromoveerde vrouwen met of zonder vast dienstverband, afkomstig uit binnen- of buitenland.

Beschikbaar budget

NWO stelt voor de domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) voor 2020 een budget van 3.6 miljoen euro ter beschikking. Voor de besteding van het jaarlijkse beschikbare budget geldt het op-is-op principe. Als de middelen zijn uitgeput voor het einde van het kalenderjaar kunnen pas in het daaropvolgende kalenderjaar weer aanvragen in behandeling worden genomen.

Wat kan aangevraagd worden?

Voor een financieringsvoorstel in deze call kan minimaal € 20.000 euro en maximaal € 250.000 euro worden aangevraagd.

Wanneer kan aangevraagd worden?

Voor deze call kan men doorlopend indienen tot en met 31 december 2020.

Meer informatie

Meer informatie over deze call vindt u hier.

Voor inhoudelijke vragen over Stimuleringssubsidies en deze call for proposals neemt u contact op met: Eveline Mezger (ENW), womeninstem@nwo.nl.

Bron: NWO