Call met Indonesië over regionale planning en duurzame verstedelijking

26 mei 2020

NWO, via het Merian Fund, en het Indonesische RISTEKBRIN lanceren een gezamenlijke call for proposals voor ‘Regionale planning en duurzame verstedelijking’ . Professor Radjasa van RISTEKBRIN: 'Samenwerken met belanghebbenden aan gezamenlijke oplossingen bij het plannen van een stad, zoals op de natuur gebaseerde oplossingen voor het verminderen van rampenrisico's, is nodig'. De call is aangekondigd tijdens de Science Day in maart, maar de lancering is uitgesteld vanwege corona. De deadline voor het indienen van een voorstel is 1 oktober.

Foto: Shutterstock

CALL FOR PROPOSALS

De duurzame ontwikkeling van stedelijke gebieden is van cruciaal belang. De toenemende verstedelijking vereist duurzame steden, met efficiënte, koolstofarme en gebruiksvriendelijke technologieën en diensten, veilige en betaalbare huisvesting, kansen op werk en onderwijs en een gezonde omgeving voor de burger. 'Het is geweldig dat NWO en RISTEKBRIN onderzoekers in staat kunnen stellen samen te werken aan deze belangrijke uitdagingen ', aldus Sebastiaan den Bak, namens NWO aanwezig op de Science Day.

Integrated solutions needed

Wist u dat? Op 2 september wordt een webinar georganiseerd rondom deze call. Meer informatie hierover verschijnt zodra deze beschikbaar is

Oplossingen vereisen een geïntegreerde aanpak. NWO en RISTEKBRIN nodigen consortia van Nederlandse en Indonesische onderzoekers en praktijkpartners uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen over regionale planning en duurzame verstedelijking, die  kijken naar de volgende beide onderwerpen:

  • Manieren van planning en beheer van verstedelijking, met inbegrip van rampenrisicobeheer en aanpassing aan klimaatverandering, en;
  • De ontwikkeling van op ecosystemen gebaseerde mechanismen, instrumenten en technologieën om duurzame stadsplanning en verstedelijking te ondersteunen.

Aankondiging van de call op de Indonesische Science Day, maart 2020

De voorstellen moeten zowel  sociaalwetenschappelijke als de technische aspecten behandelen, binnen een interdisciplinaire benadering. Het hoofddoel van deze call is het ontwikkelen van toepassingsgerichte oplossingen voor duurzame verstedelijking in Indonesië. De voorgestelde oplossingen moeten daarom gericht zijn op het in evenwicht brengen van afwegingen en het versterken van synergieën tussen economische ontwikkeling, sociale eisen en milieukwesties. Er moet ook rekening worden gehouden met regionale verbindingen en externe effecten om de regionale verschillen tussen duurzame steden en de omliggende gebieden te verkleinen.

Over het Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds bij NWO voor internationale samenwerking met (opkomende) wetenschapslanden. De rode draad binnen het Merian Fonds is internationaal onderzoek om de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling wereldwijd te bevorderen. Het programma Samenwerking Indonesië-Nederland valt onder het Merian Fonds bij NWO.

Het Merian Fund werkt samen met zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKBRIN (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika). WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de oproepen uit het Merian Fund.

 

Bron: NWO