Aandacht voor de positie van vrouwen in de wetenschap

15 mei 2020

NWO heeft signalen ontvangen van FEM (Female Empowerment Maastricht) en Athena's Angels over negatieve consequenties die de ingevoerde maatregelen ten gevolge van de lockdown hebben voor vrouwen in de wetenschap. NWO is dankbaar voor deze kritische signalen omdat zij helpen NWO scherp te houden. Daarom gaat NWO graag met FEM en Athena’s Angels in gesprek over deze knelpunten.

NWO betracht uiterste zorgvuldigheid om de gesignaleerde negatieve consequenties in te perken en zo veel als mogelijk aanvragers gelijke kansen te blijven bieden.

Gelijk speelveld

Aanvragers kunnen zich beroepen op de tegemoetkomingsregelingen. Zo kunnen zowel mannelijke als vrouwelijke aanvragers gebruik maken van de kindverlofregeling. In individuele gevallen is vaak meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk dan in algemene richtlijnen te vatten is. Dat laat onverlet dat NWO gebonden is aan wet- en regelgeving om een zo gelijk mogelijk speelveld te garanderen.

Download


Lees ook


Bron: NWO