Voorjaarsronde Venture Challenge staat in de startblokken

2 april 2020

De teams zijn geselecteerd, de aanbestedingsprocedure voor de coaching is zo goed als afgerond. Dat betekent dat de eerste Venture Challenge die onder auspiciën van NWO wordt georganiseerd, formeel klaar is om van start te gaan.

De Venture Challenge, elf jaar geleden ontwikkeld door Health~Holland, is een coachingstraject voor start-ups in de sector Life Sciences & Health die hun product of dienst naar de markt willen brengen. Tijdens een intensief traject van ongeveer tien weken, met onder meer twee driedaagse bootcamps en wekelijkse coachingsessies, krijgen vijf of zes teams professionele begeleiding bij het ontwikkelen van hun venture pitch.

Aansluiten bij vorige edities

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, opdrachtgever van de Venture Challenge, heeft de uitvoering met ingang van dit jaar uitbesteed aan NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Tot en met vorig jaar was Health~Holland verantwoordelijk voor de uitvoering. Uitgangspunt voor NWO is om in de organisatie, in afstemming met Health~Holland, zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de vorige edities.

In de afgelopen maanden is het programma in de nieuwe constellatie op poten gezet. Uit de selectieprocedure zijn op voorspraak van een onafhankelijke commissie zes teams gekomen die deelnemen aan de eerstvolgende ronde: Pacing Cure, MedicalVR, GUTS to the market, Ventilation Perfusion Protector, Scope Biosciences en ShanX Medtech. De aanbestedingsprocedure voor de coaches die het opleidingstraject gaan verzorgen, bevindt zich in de afrondende fase. NWO hoopt op korte termijn de overeenkomst te sluiten met de winnende partij.

Introductie bij relevant netwerk

Het programma, dat ieder jaar twee rondes kent, wordt afgesloten met een pitch voor een jury en een publiek van investeerders, zodat de deelnemende teams meteen een introductie hebben bij het relevante netwerk. Mede dankzij de samenwerking met Health~Holland krijgen de deelnemende teams aansluitend de gelegenheid om hun idee in een minuut te pitchen op het Dutch Biotech Event op 26 juni. Gezien de huidige situatie wordt op dit moment in overleg met alle betrokken partijen bekeken op welke manier het programma kan worden uitgevoerd.

Meer informatie over de Venture Challenge:

Bron: NWO

Contact

Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) Dr. ir. M. Mario van der Linden (Programmamedewerker) +31 (0)30 6001346 venturechallenge@nwo.nl