Versnelde toegang tot rekentijd voor COVID-19-onderzoek

1 april 2020

Overal ter wereld worden er op dit moment krachten gebundeld in de hoop snel een vaccin voor het coronavirus en een geneesmiddel voor COVID-19 te ontwikkelen. NWO draagt in samenwerking met SURF, de ICT-coöperatie van onderwijs en onderzoek, hieraan bij door onderzoekers versneld toegang te geven tot hoogwaardige rekenfaciliteiten en datadiensten. Alle corona-gerelateerde onderzoeken kunnen binnen enkele dagen met een ‘fast track grant’ aan de slag.

Deze versnelde procedure geldt voor alle SURF-faciliteiten en -diensten, waaronder de nationale supercomputer Cartesius, het Lisa rekencluster, high-throughput dataprocessing, HPC Cloud en cloud-oplossing op maat met bijvoorbeeld Kubernetes. Bij elk van deze faciliteiten kan ook de nodige opslag en assistentie bij het opzetten van de software en technische expertise worden aangevraagd.

Wie kan aanvragen?
Elke onderzoeker die aangesloten is bij een van de instellingen die ook in aanmerking komen voor de reguliere call voor rekentijd, kan een aanvraag indienen via  dit speciale versnelde aanvraagtraject.

Hoe aanvragen?
Onderzoekers kunnen rechtstreeks een aanvraag indienen via SURF. Er wordt gevraagd om de keuze van het onderwerp te motiveren. Toon aan dat het voorgestelde onderzoek een aanvulling is op de bestaande studies van het RIVM en de WHO en dat deze studies niet worden herhaald of gehinderd, en dat er geen beroep wordt gedaan op middelen van deze organisaties. Van de aanvragers die middelen ontvangen, wordt verwacht dat zij hun resultaten open access publiceren.

Houd er rekening mee dat deze oproep zich uitsluitend richt op onderzoeken die een aanvulling vormen op bestaande RIVM- en WHO-studies. Op dit moment worden het RIVM en de WHO overspoeld door COVID-19-onderzoek. De aangevraagde onderzoeken mogen daarom niet interfereren met de onderzoeken van het RIVM en de WHO of deze dupliceren, noch mogen zij een beroep doen op middelen van deze organisaties.

Meer informatie en aanvragen

Bron: NWO