NWO past planning Talentprogramma’s aan wegens coronacrisis

16 april 2020

NWO heeft de planning van de Talentprogramma’s Rubicon, Veni, Vidi en Vici aangepast. Op deze manier kan NWO waarborgen dat aanvragers van financiering over een gelijk speelveld blijven beschikken en dat transparante en zorgvuldige beoordeling mogelijk blijft.

NWO vindt aanpassing van de planning noodzakelijk. Alle betrokkenen bij het aanvraag- en beoordelingsproces hebben daardoor voldoende tijd en ruimte om hun werk te doen. Niet alleen de beschikbaarheid van aanvragers maar ook die van referenten van onderzoeksvoorstellen en leden van beoordelingscommissies staat onder druk door de maatregelen die zijn ingesteld vanwege het coronavirus. Ook moeten NWO-medewerkers het proces op een adequate manier kunnen begeleiden.

Deze nieuwe planning van procedures is tot stand gekomen met vooral het veld van medische wetenschappen en zorgonderzoek in gedachten. Op deze aanvragers én commissieleden, voornamelijk clinici, wordt momenteel zodanig beslag gelegd in de bestrijding van de crisis, dat de verwachte beperkte beschikbaarheid van onderzoekers, referenten en commissieleden een gelijk speelveld voor aanvragers en transparante en zorgvuldige beoordeling niet mogelijk maakt.

Door deze aanpassingen voorkomt NWO dat tijdpaden van rondes van instrumenten binnen de Talentlijn elkaar gaan overlappen. Ook kan er nu na de zomer geen ongewenste piekdrukte ontstaan. De beschikbare inzet van referenten en commissieleden en de capaciteit bij NWO houdt met deze aanpassing stand, terwijl tevens de ‘eenheid’ van de Talentprogramma’s gehandhaafd blijft.

Dit zijn de maatregelen:

Rubicon

Rubicon kent drie rondes per jaar. Aanpassingen zijn:

 • De deadline voor het indienen van aanvragen in de eerste ronde is verschoven van 31 maart naar 12 mei.
 • NWO voegt de tweede en derde ronde van 2020 samen tot één ronde, met als deadline 1 december 2020.

Veni

Voor aanvragers van Veni-financiering gelden deze aanpassingen:

 • NWO zendt in de loop van april, met mogelijk uitloop tot in juni, aan hen de resterende weerwoordverzoeken toe.
 • De reactietermijn voor deze weerwoorden is verdubbeld van vijf tot tien werkdagen.
 • De interviewselectie is verplaatst van mei naar juni 2020. Kort na deze selectie stelt NWO de kandidaten op de hoogte of zij uitgenodigd worden op interview.
 • De Veni-interviews staan gepland voor september 2020.
 • Het besluit over de Veni-ronde 2020 wordt genomen in oktober 2020.
 • NWO verplaatst de deadline voor indiening van vooraanmeldingen in de volgende Veni-ronde (2021) in de domeinen SGW, TTW en ZonMw van september 2020 naar januari 2021. Dit om ervoor te zorgen dat kandidaten voldoende voorbereidingstijd hebben.

Vidi

Voor aanvragers van Vidi-financiering gelden deze aanpassingen:

 • De interviews met de kandidaten die in oktober 2019 hebben ingediend zouden in maart en april 2020 plaatsvinden. NWO verplaatst deze interviews naar september 2020.
 • De deadline voor de volgende Vidi ronde 2020 blijft begin oktober 2020.  Dit om het vaste ritme en daarmee de spreiding van de verschillende Talentprogramma’s te kunnen waarborgen.
 • Voor de kleine groep kandidaten die in september op interview komen, afgewezen worden, nog een indienkans hebben en opnieuw willen indienen geldt dat zij heel kort tijd hebben om hun aanvraag te herschrijven en in oktober in te dienen. Alleen zij krijgen daarom de keuze uit deze opties:
  • Aanvraag een jaar later indienen (2021) waarbij voor deze groep de peildatum van 1 oktober 2020 gehandhaafd blijft. (De peildatum bepaalt of de aanvrager nog mág indienen, namelijk maximaal 8 jaar na de promotiedatum.)
  • Meegaan in de reguliere ronde van 2020. Aanvragers krijgen dan tot 1 december 2020 de tijd om de aanvraag aan te passen en in te dienen.

Vici

Voor aanvragers van Vici-financiering geldt dat de nieuwe deadline voor het indienen van vooraanmeldingen 30 april 2020 blijft. De deadline was al met een maand verlengd na de eerste set maatregelen die NWO nam naar aanleiding van de corona-uitbraak. NWO gaat ervan uit dat het merendeel van de Vici-aanvragers deze beknopte aanvraag gereed of goeddeels gereed hebben. Daarom ziet NWO af van nog verdere verschuiving naar de toekomst om de spreiding van de rondes in de Talentlijn te kunnen handhaven.

Lees ook


Bron: NWO

Contact

Rosemary van Kempen (Coördinator VI) Rosemary van Kempen (Coördinator VI) +31 (0)70 3440707 vi@nwo.nl

Contact

Poppy Savenije (voor mediavragen) Poppy Savenije (voor mediavragen) t: +31 (0)6 83893713 p.savenije@nwo.nl