Food & Business Research overzicht 2019

26 april 2020

Leidt een hoger inkomen tot meer (lokale) voedsel- en voedingszekerheid? De onderzoeksresultaten over deze en andere aannames over voedselzekerheid zijn te vinden in het Food & Business Research jaarverslag van 2019.

Dit jaarverslag toont de resultaten en activiteiten van Food & Business Research in 2019. Een schat aan nieuwe kennis en praktijken wordt verzameld door consortia met meerdere belanghebbenden die onderzoek doen naar Noord-Zuidsamenwerkingen die werken aan noodzakelijke transformaties in voedselsystemen.

Het benadrukt hoe de kennis die is gecreëerd in projecten die in 2019 zijn voltooid, heeft geleid tot resultaten - veranderingen in gedrag, activiteiten of partnerschappen - op lokaal of regionaal niveau om inclusieve bedrijven, inheemse voedingsmiddelen, kleinschalige productie en circulaire landbouw te verbeteren.

Verder toont het verslag de samenvattingen van de ontwikkelde synthese-artikelen over Afrikaanse inheemse voedingsmiddelen en circulaire landbouw. Deze thematische synthese is gebaseerd op veel Food & Business Research-projecten en heeft relevante inzichten en innovaties verkregen en is ingebed in de huidige theoretische discussies.

Dit en de resultaten en een kritische reflectie op het onderzoekskader zijn te vinden in het jaarverslag.

Lees verder (in het Engels)


Bron: NWO