Drie toekenningen voor Smart Industry 2019

23 april 2020

In 2020 gaan drie Smart Industry projecten van start. NWO financiert hiermee voor de tweede keer inzichtgevend en innovatief onderzoek op het gebied van slimme producten en diensten, die industriële en product systemen toekomst rijp maken. In het programma Smart Industry werken wetenschappers samen met bedrijven rondom thema’s waar big data, smart industry en creatieve industrie elkaar treffen.

De gehonoreerde projecten zijn:

 • Certification of production process quality through Artificial Intelligence (CERTIF-AI)
  Hoofdaanvrager: Prof. dr. ir. B.F. van Dongen (Technische Universiteit Eindhoven)
  Het doel van dit project is om een generiek toepasbare methode en toolkit te realiseren dat de kwaliteit van het productieproces kan voorspellen met behulp van een combinatie van nieuwe technieken (GAN's).
 • Smart Connected Bikes - enjoyable, safe, reliable, and comfortable
  Hoofdaanvrager: Prof. dr. P.J.M. Havinga (Universiteit Twente)
  Dit project stelt een interessante en concrete toepassing voor van het ‘digital twin’-concept voor e-biking. Hierbij staat het veilig delen van gegevens centraal, wat onder meer kan leiden tot nieuwe diensten, detecteren van onveilige situaties en tijdig onderhoud en komt ook mens-technologische interactie (mens-fiets interactie) aan bod.
 • Swarm collaborative Multi-Agent cybeR physical sysTems with shAred sensinG modalitiEs, 5G commuNication and micro-elecTromechanical Sensor arrays (SMART-AGENTS)
  Hoofdaanvrager: Dr. K. Bunte (Rijksuniversiteit Groningen)
  Het project stelt een nieuw multi-drone scenario voor om een samenwerkend netwerk te creëren. Dit systeem zal worden gedemonstreerd in twee industriële omgevingen, namelijk logistiek en landbouw, voor het tellen van inventaris in een magazijn en het toezicht houden op planten in kassen, respectievelijk.


Smart Industry 2019 is een NWO-breed programma, waarbij alle drie de NWO domeinen betrokken zijn: Exacte en Natuurwetenschappen (ENW), Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) en Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW). Ook zijn de hogescholen betrokken via het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

robots

Bron: NWO