18 startende wetenschapstalenten naar buitenlandse topinstituten met Rubicon

14 april 2020

18 onlangs gepromoveerde onderzoekers gaan onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstellingen met een Rubicon-financiering van NWO. Het programma Rubicon is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen.

Reizen met trein

Ze onderzoeken onder andere hoe de eerste tekenen van Alzheimer beter gedetecteerd kunnen worden, de rol van stress bij pijn, hoe planten huidmondjes maken en het proces van zinkende delta’s wordt bestudeerd.

Topinstituten

Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijke stap in hun carrière. De Rubiconbeurs maakt het voor de jonge onderzoekers mogelijk om hun onderzoek te doen aan topinstituten zoals Stanford en Harvard. De meerderheid van de onderzoekers gaan 24 maanden naar het buitenland. In totaal gaan 14 Rubicon-onderzoekers voor 24 maanden naar het buitenland, twee gaan 12 maanden, een vertrekt 15 maanden naar het buitenland en een 18 maanden.

NWO handelt in lijn met de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het coronavirus. Dit heeft gevolgen voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO. NWO zorgt dat deze werkzaamheden niet stilvallen. De huidige omstandigheden vragen om gepaste maatregelen die per instrument zullen variëren. Dit betekent dat de onderzoekers die in deze ronde Rubicon-financiering ontvangen pas aan de slag gaan met hun onderzoek wanneer de situatie voor hen veilig is.

Feiten en cijfers

74 onderzoekers dienden een aanvraag in voor Rubicon, waarvan 41 vrouwen en 33 mannen. Het totale honoreringspercentage is 24,3%. Onder de vrouwen 24,4% en onder de mannen is het honoreringspercentage 24,2%. Tien laureaten gaan naar de Verenigde Staten, twee naar het Italië, twee naar Duitsland en de rest van de individuele kandidaten vertrekken naar Australië, Zwitserland, Canada en België.

Rubicon

Met een Rubicon-financiering kunnen wetenschappers tot 24 maanden onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo'n 60 jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van zeven miljoen euro, verdeeld over drie ronden). De toekenningen betreffen de derde financieringsronde van 2019.

Direct naar


Zij gingen hen voor

Een aantal onderzoekers die met een Rubicon-beurs de wijde wereld in zijn gegaan vloggen over hun ervaringen in het buitenland.


Bron: NWO