Zes tenure track onderzoekers aan de slag met Elektrochemische Conversie en Materialen–onderzoek

Matchmaking met alfa- en gammaonderzoekers voor ECCM MVI Top-Up call verplaatst

19 maart 2020

Zes gepromoveerde onderzoekers uit binnen- en buitenland gaan binnenkort aan de slag op een tenure track positie in het onderzoeksgebied Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM) bij een Nederlandse gastinstelling.

Zij doen dit binnen de ‘Elektrochemische Conversie en Materialen Tenure Track call’. Ook gaan deze zes tenure track onderzoekers in de verwachte ‘ECCM MVI Top-Up call’ een samenwerking aan met alfa- en gammawetenschappers om invulling te geven aan de maatschappelijke aspecten van innovaties die uit onderzoek naar Elektrochemische Conversie en Materialen voortkomen. Publicatie van de ECCM MVI Top-up call werd aanvankelijk verwacht in maart. De matchmaking voor deze samenwerking stond gepland op 28 april 2020.  Beide worden in verband met de NWO maatregelen rondom het Corona virus verplaatst naar een later tijdstip.

Ga direct naar: NWO Maatregelen rondom Corona virus

Over de ECCM Tenure Track Call en de ECCM MVI Top-Up call

In 2020 financiert NWO zes tenure tracks voor onderzoek naar Elektrochemische Conversie en Materialen binnen de ‘ECCM tenure track call’. ECCM maakt het mogelijk om energie uit elektriciteit op te slaan in chemische verbindingen, zoals bijvoorbeeld waterstof. ECCM biedt een ‘sleutel’ naar nieuwe innovaties waar de samenleving om vraagt en daarmee ook naar grote economische kansen. In deze ECCM tenure track call wordt de maatschappelijk verantwoord innoveren (MVI) aanpak geïntegreerd middels een ECCM MVI Top-Up call.

ECCM MVI Top-Up call: matchmaking en deadlines verplaatst

De verwachte ECCM MVI Top-Up call zal alfa- en gammawetenschappers oproepen om een samenwerking aan te gaan met de tenure track onderzoekers uit de ECCM Tenure track call, om invulling te geven aan de maatschappelijke componenten van onderzoek naar Elektrochemische Conversie en Materialen (ECCM). NWO was van plan op 28 april 2020 een matchmaking te organiseren om meer informatie te geven over de call en de alfa-, gamma- en de ECCM tenure track onderzoekers met elkaar te verbinden door middel van een matchmaking en speeddates. In verband met de NWO maatregelen rondom het Corona-virus wordt deze matchmaking verplaatst naar een later tijdstip. De ECCM MVI Top-Up call wordt niet zoals eerder bericht in maart gepubliceerd. Houd voor informatie over de call en de matchmakingde NWO-website en nieuwsbrief in de gaten.

Hieronder een samenvatting van de zes tenure tracks die binnenkort starten, in alfabetische volgorde:

Tenure track #1 | Dr. M.A. Altomare, University Twente

Nano-gestructureerde elektroden voor toepassing van duurzame elektriciteit in elektrochemische productie van chemicaliën en duurzame zuivering van afvalwater

Metaaldeeltjes van nano grootte zullen worden gemaakt door middel van groei ('dewetting') vanuit een dunne metaalfilm bij hoge temperatuur. Door de methode onder optimale condities uit te voeren worden deeltjes gevormd met specifieke kristaloriëntatie en samenstelling. Hierdoor wordt het mogelijk kristalvlak-specifieke elektrochemische reacties met hoge precisie uit te voeren. Diverse reacties zullen worden onderzocht, waaronder hydrogenering van substanties in pyrolyse olie, reductieve omzetting van nitraat in oppervlaktewater, en synthese van waterstofperoxide. Het uitvoeren van dergelijke (zuiverings)processen langs elektrochemische routes draagt aanzienlijk bij aan verduurzaming van de chemische industrie, en reductie van emissies van broeikasgassen.

Tenure track #2 | Dr. A.C. Garcia, University of Amsterdam

Een elektrificerend koppel

Het combineren van hernieuwbare elektriciteit met organische chemie is een veelbelovende manier om de chemische industrie duurzamer te maken. Dit project bestudeert zowel de fundamentele als de toegepaste aspecten van het toevoegen van waarde aan organische moleculen door ze met eenvoudige koolstof- en stikstofhoudende moleculen, zoals kooldioxide en ammoniak, te reageren.

Tenure track #3 | Dr. P.B. Groszewicz, Delft University of Technology

Elektro-keramische materialen voor een CO2-vrije toekomst

Hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind zijn niet altijd beschikbaar. Desondanks spelen zij een sleutelrol in een CO2-neutrale en fossielvrije maatschappij. De efficiënte opslag van elektriciteit en de omzetting ervan in synthetische brandstoffen zijn essentiële stappen in een succesvolle energietransitie. Electro-keramische materialen spelen een sleutelrol in vaste-stof oxide cellen voor chemische conversie, in materialen voor batterijen en in vermogenselektronica. In dit project zullen wij met behulp van spectroscopie en neutronverstrooiingstechnieken nieuwe elektro-keramische materialen ontwikkelen om bovengenoemde toepassingen mogelijk te maken en zo bij te dragen aan de energietransitie.

Tenure track #4 | Dr. L.W. Kiewidt, Wageningen University & Research

Groene stroom voor groene moleculen: elektrokatalytische opwaardering van biomassa

Biomassa biedt een duurzaam alternatief voor fossiele bronnen voor de productie van materialen en chemicaliën. Om dit te realiseren moeten biomassamoleculen chemisch worden gemodificeerd. Het gebruik van groene stroom om moleculen direct om te zetten, met behulp van zogenaamde elektrochemische reacties, maakt een echt duurzame productie van materialen en chemicaliën uit hernieuwbare bronnen mogelijk. Om de conversie naar het gewenste product te waarborgen zijn unieke materialen genaamd elektrokatalysatoren vereist. In dit project ontwikkelen we op maat gemaakte elektrokatalysatoren die biomassa efficiënt kunnen omzetten om zo de overgang naar een duurzame circulaire economie mogelijk te maken.

Tenure track #5 | Dr. R.V. Mom, University Leiden

De waterstofeconomie onder de loep: zicht op het atomaire niveau met geavanceerde spectroscopie

Het concept van de waterstofeconomie is om water te splitsen in waterstof en zuurstof met overtollige elektrische energie uit wind en zonlicht. Het proces wordt omgekeerd als er weinig zonlicht of wind is. Een mooi idee, maar op dit moment erg kostbaar, o.a. door inefficiëntie en degradatie van de elektroden die zuurstof produceren, danwel omzetten. In dit voorstel ga ik op zoek naar de oorzaak van deze problemen. Om de elektroden aan het werk te kunnen zien op het atomaire niveau zal ik geavanceerde (Röntgen)spectroscopische technieken ontwikkelen. Dit stelt me in staat om te ontdekken welke onderdelen van de atomaire structuur bepalend zijn voor de efficiëntie en degradatie van de elektroden. 

Tenure track #6 |   Dr. M. Pérez-Fortes, Delft University of Technology

Het aanpakken van de multischaaluitdaging voor de implementatie van elektrochemische conversie

De elektrochemische omzetting van CO2 kan de overgang naar een duurzame energiesystem ondersteunen. Het kan energie opslaan terwijl het een nieuwe weg biedt voor de productie van chemicaliën. De succesvolle toepassing van elektrochemische CO2 conversie zal afhangen van ons vermogen om de juiste combinaties van technologieën, bedrijfsmodellen en sociaaleconomische strategieën te vinden. Dit project heeft tot doel een nieuw kader te ontwikkelen om CO2-elektrochemische systemen op verschillende schaalniveaus te beoordelen door het integreren van inzichten uit de technologie, economie, waardeketens en beleidsaspecten.

Meer informatie

Over de ECCM Tenure Track Call: Bas van Schooten: +31703494197 of b.vanschooten@nwo.nl

Over de ECCM MVI Top-Up call: Anthony Gadsdon: +31703494276 of mvi@nwo.nl

Bron: NWO