Oproep NWO: maak je COVID-19 en gerelateerd onderzoek Open Access!

31 maart 2020

Voor het bestrijden van de huidige crisis is het cruciaal dat onderzoekers, beleidsmakers, praktijkbeoefenaars en het publiek in het algemeen vrije toegang hebben tot wetenschappelijke kennis. En dat gaat verder dan alleen biomedische literatuur en data. NWO roept Nederlandse onderzoekers op hun werk Open Access beschikbaar te maken.

Vrije toegang tot onderzoek is cruciaal om de huidige crisis te bestrijden. Eerder riepen NWO en Zonmw samen met andere wetenschapsfinanciers daarom op om alle COVID-gerelateerde publicaties en data Open Access te maken. Veel wetenschappelijke uitgevers doen dat inmiddels. Vaak gaat dat om biomedische literatuur met een directe relatie tot COVID-19. Maar er is nog zoveel meer onderzoek dat essentieel zal zijn om de grote maatschappelijke, economische en sociaalpsychologische gevolgen van deze pandemie het hoofd te bieden. Met NWO lanceerde het SSH-beraad (Social Sciences and Humanities - KNAW) daarom een expertise-portaal voor sociale en geesteswetenschappen in Nederland.

Onderzoek kan nu al in Open Access gepubliceerd worden, bijvoorbeeld via de deals die de VSNU met grote uitgevers sluit. Wat veel onderzoekers niet weten, is dat de wet elke onderzoeker in Nederland het recht geeft om artikelen en boekhoofdstukken (6 maanden na publicatie) Open Access beschikbaar te maken. In het project “You share, we take care” helpen de Nederlandse universiteitsbibliotheken bij het open delen van literatuur via de repositories van de universiteiten.

Deel data via openaccess.nl

Flyer project You Share We take Care! (credits: VSNU)

De website www.openaccess.nl geeft tips voor het open delen van uw COVID-gerelateerde onderzoek en hoe uw universiteitsbibliotheek daarbij kan helpen.

Lees ook


Bron: NWO

Nieuwsupdates rondom coronavirus

Betekenis voor financieringsrondes, lopend onderzoek en beleid van NWO

Contact

Olivier Morot (voor mediavragen) Olivier Morot (voor mediavragen) t: +31 (0)6 53175377 o.morot@nwo.nl