Onderzoekers Perspectief werken aan maatschappelijke impact

19 maart 2020

Hoe loopt de weg van onderzoek naar impact? En waarom is het belangrijk je aanvraag samen met je consortiumpartners te schrijven? Die vragen stonden vorige week dinsdag 10 maart op het programma tijdens de Perspectief-workshop ‘Working with an Impact Plan’ bij NWO in Utrecht.

Ongeveer zestig onderzoekers en hun consortiumpartners kregen vanuit het financieringsinstrument Perspectief ondersteuning bij het opstellen van een Impact Plan voor hun volledige aanvraag. Het doel van zo’n plan is om gezamenlijk het probleem te formuleren waar het programma aan gaat werken en vanuit daar de visie van succes; de maatschappelijke impact, te definiëren. Binnen Perspectief bouwen onderzoekers aan samenwerkingsverbanden tussen wetenschappers uit verschillende disciplines, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door vanaf de start van het onderzoek in brede consortia te werken wordt de kans op daadwerkelijke toepassing van innovatieve kennis vergroot.

Impact Pathways

Voor het opstellen van een Impact Plan maakt NWO gebruik van een benadering waarin onderzoekers samen met partners bedenken hoe een maatschappelijke bijdrage geleverd kan worden. In de workshop stelden de onderzoekers en hun consortiumpartners een Theory of Change op voor hun eigen programma. Het opstellen van een Theory of Change kan gezien worden als een middel om inzichtelijk te maken hoe onderzoek een gewenste maatschappelijk verandering teweeg kan brengen. Het laat in tussenstappen zien welke activiteiten nodig zijn om het gewenste probleem op te lossen en helpt de kennisbehoefte en benodigde wetenschappelijke inzichten helder te krijgen.

De weg van onderzoek naar impact wordt in beeld gebracht door een Impact Pathway, een schematische weergave van hoe gegenereerde kennis via interacties tussen gebruikers en onderzoekers kan leiden tot veranderingen bij die gebruikers en andere stakeholders en vervolgens tot maatschappelijke impact. Doordat onderzoekers en partners samen aan de slag gaan, kan een goed doordachte strategie richting de gewenste impact worden opgesteld.

Aannames expliciet maken

Een belangrijk onderdeel van het opstellen van een Theory of Change is het expliciet maken van aannames. ‘Onderzoekers en stakeholders kunnen heel andere aannames hebben over hoe de route naar impact precies loopt en wat er daarvoor nodig is’, zegt Anke Stekelenburg, namens het Perspectief-programma betrokken bij de workshop. ‘Door dat samen te bepalen krijg je een beeld van de gehele route richting impact. Daarbij wordt niets vastgelegd voor het hele programma', zegt Stekelenburg. ‘Het consortium stelt aan het begin een plan op, maar gebruikt dat plan tijdens de uitvoering van het programma om bij te sturen waar nodig.’

Kennisbenutting

Via haar kennisbenuttingsbeleid richt NWO zich op het bevorderen van de bijdrage vanuit onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken en het vergroten van de kans op maatschappelijke impact. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de steeds complexere uitdagingen waar oplossingen voor gevonden moeten worden, zoals de energietransitie, de bemensbaarheid van de zorg, of klimaatverandering. Niet al het onderzoek is gericht op het bereiken van maatschappelijke impact. Binnen het kennisbenuttingsbeleid van NWO zijn er drie benaderingen die in verschillende mate sturen op maatschappelijke relevantie. Het maken van een Impact Plan is daarbij de meest intensieve richting. Lees hier meer over het beleid van NWO.


Bron: NWO