Nieuw bestuur ICT-Research Platform Nederland (IPN)

4 maart 2020

Per 1 januari 2020 is het nieuwe bestuur van ICT-Research Platform Nederland (IPN) benoemd. Het nieuwe bestuur bestaat uit Catholijn Jonker (voorzitter), Andy Pimentel, Patricia Lago, Gerard Barkema en Han La Poutré. Het nieuwe IPN bestuur werkt momenteel met de IPN-gemeenschap aan een visiedocument.

IPN verenigt en vertegenwoordigt alle Nederlandse informaticaonderzoekers zowel op het gebied van onderzoek als onderwijs. Tevens fungeert IPN als een aanspreekpunt voor alle aangelegenheden met betrekking tot ICT-innovatie en het belang ervan voor onze huidige en toekomstige samenleving.

Digitalisering is inmiddels erkend als de sleutel tot innovatie in vrijwel elk domein: wetenschap, gezondheid en techniek en is daarmee steeds belangrijker geworden in de samenleving. ICT-wetenschappers spelen een sleutelrol in elke digitale transformatie. De IPN-gemeenschap werkt momenteel aan een IPN visiedocument dat zich zal richten op de onderwerpen die volgens ICT-wetenschappers over tien jaar het ICT-onderzoek zullen domineren. Het identificeren van die vragen is belangrijk, omdat de ICT-wetenschappers vandaag moeten beginnen met het zoeken naar oplossingen voor deze vragen. IPN organiseert een strategische bijeenkomst op 16 maart aan de vooravond van ICT.OPEN 2020 om het eerste concept van de IPN visie bespreken met verschillende stakeholders in het ICT-onderzoeksveld. Het IPN visiedocument zal na voltooiing zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden.

NWO voert het secretariaat van IPN.

Bron: NWO