Aankomende call met Indonesië over regionale planning en duurzame verstedelijking

Aangekondigd in aanwezigheid van het Koninklijk Paar tijdens de Science Day

11 maart 2020

Vandaag bezochten koning Willem-Alexander en koningin Máxima de Science Day op de Universitas Gadjah Mada in Indonesië. Onderzoekers uit Nederland en Indonesië werken nauw samen op thema's die voor beide landen van groot belang zijn. "We zijn verheugd om onze samenwerking voort te zetten door een nieuwe oproep tot het indienen van voorstellen voor regionale planning en duurzame verstedelijking te lanceren", zegt professor Ocky Karna Radjasa, directeur van RISTEKBRIN.

Indonesië staat in de top vijf van meest veelbelovende opkomende markten ter wereld en ook op wetenschappelijk gebied zijn de ontwikkelingen veelbelovend. Indonesië en Nederland hebben op dit gebied een lange geschiedenis van samenwerking. Thema's van wederzijds belang die tijdens de Science Day aan de orde kwamen, waren de rechtsstaat en cyberbeveiliging, biodiversiteit en een geïntegreerde benadering van gezondheidskwesties.

De duurzame ontwikkeling van stedelijke gebieden is van cruciaal belang. De toenemende verstedelijking vereist duurzame steden, met efficiënte, koolstofarme en gebruiksvriendelijke technologieën en diensten, veilige en betaalbare huisvesting, kansen op werk en onderwijs en een gezonde omgeving voor de burger. 'Het is mooi dat NWO en RISTEKBRIN onderzoekers in staat kunnen stellen om samen te werken aan deze belangrijke uitdagingen ', aldus Sebastiaan den Bak, die namens NWO aanwezig was op de Science Day.

Focus op regionale planning en duurzame verstedelijking

Wist u dat? UPDATE: In verband met corona-maatregelen is de publicatie van de call uitgesteld, zie www.nwo.nl/corona

De call for proposals die medio maart wordt gelanceerd, heeft tot doel bij te dragen aan regionale planning en duurzame verstedelijking. 'Samenwerken met belanghebbenden aan gezamenlijke oplossingen bij het plannen van een stad, zoals op de natuur gebaseerde oplossingen voor het verminderen van risico's die rampen met zich meebrengen, is nodig', zegt professor Radjasa.

De voorstellen moeten zowel de sociaalwetenschappelijke als de technische aspecten behandelen, in een interdisciplinaire benadering. Het hoofddoel van deze call is het ontwikkelen van toepassingsgerichte oplossingen voor duurzame verstedelijking in Indonesië. De voorgestelde oplossingen moeten daarom gericht zijn op evenwichtige afwegingen en het versterken van synergieën tussen economische ontwikkeling, sociale eisen en milieukwesties. Er moet ook rekening worden gehouden met regionale verbindingen en externe effecten om de regionale verschillen tussen duurzame steden en de omliggende gebieden te verkleinen.

Koninklijk bezoek aan de Science Day

Wist u dat? UPDATE: Ook vanwege corona wordt WINNER verplaatst, de nieuwe data worden in april bekendgemaakt

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bezoeken Indonesië van 10 tot en met 13 maart. Vandaag bracht het koninklijk paar een bezoek aan Universitas Gadjah Mada op een ‘Science Day’ om wetenschappelijke en academische samenwerkingsgebieden tussen Indonesië en Nederland onder de aandacht te brengen. Deelnemers worden gestimuleerd om te kijken naar toekomstige samenwerking, bijvoorbeeld tijdens de 'Week van Indonesisch-Nederlands Onderwijs en Onderzoek' (WINNER). Deze speciale evenementenweek vindt plaats in Jakarta van 22 tot 26 juni 2020.

Over het Merian Fund

Het Merian Fonds is een fonds bij NWO voor internationale samenwerking met (opkomende) wetenschapslanden. De rode draad binnen het Merian Fonds is internationaal onderzoek om de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling wereldwijd te bevorderen. Het programma Samenwerking Indonesië-Nederland valt onder het Merian Fonds bij NWO.

Het Merian Fund werkt samen met zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKBRIN (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika). WOTRO Science for Global Development is verantwoordelijk voor de uitvoering van de oproepen uit het Merian Fund.

Bron: NWO