Versterking van Zuid-Afrikaans - Nederlandse samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek

4 februari 2020

Op 30 januari 2020 vond de eerste dialoog op het gebied van onderwijs en onderzoek plaats tussen Zuid-Afrika en Nederland plaats om bestaande partnerschappen te versterken en strategieën voor intensievere samenwerking te verkennen. Het evenement werd bijgewoond door meer dan zeventig Zuid-Afrikaanse en Nederlandse partners vanuit hoger onderwijs en onderzoek.

Foto: NWO | Jenny van Bremen-Boom

De keynote spreker van de dag was de net-aangestelde Zuid-Afrikaanse ambassadeur Vusi Madonsela, die in Nederland zijn eerste publieke optreden maakte. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van de samenwerking in onderwijs en onderzoek in de Zuid-Afrikaans-Nederlandse bilaterale betrekkingen. Hij verklaarde verder dat de bilaterale en multilaterale samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek een uitstekend voorbeeld is van internationale partnerschappen in het kader van SDG 17, aangezien onze gezamenlijke inspanningen erop zijn gericht de ambitieuze doelstellingen van de Agenda 2030 te ondersteunen en te bereiken.

De dialoog was een initiatief van de National Research Foundation of South Africa (NRF), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs (Nuffic).

Versterking van de Zuid-Afrikaans - Nederlandse banden

Dr. Aldo Stroebel, directeur Strategische Partnerschappen van de NRF zei: ‘met deze dialoog willen we duurzame institutionele samenwerking tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse instellingen op het gebied van onderzoek en onderwijs versterken, voortbouwend op een rijke geschiedenis van kennisbetrokkenheid. Bovendien, en in lijn met de Global Knowledge Partnerships-strategie van NRF, willen we de ontwikkeling ondersteunen van een kritische massa van wereldwijd concurrerende jonge onderzoekers in Zuid-Afrika in prioritaire onderzoeksgebieden ‘.

Gezamenlijk onderzoek

Zuid-Afrika en Nederland hebben een lange en sterke traditie van gezamenlijke onderzoeksprogramma's die duurzame samenwerking van excellente onderzoekers stimuleren. NWO - via het onlangs opgerichte Merian Fund - en NRF zijn overeen gekomen dat een focus op de nexus Water, Energy and Food (WEF) een groot potentieel heeft om bij te dragen aan de Zuid-Afrikaans-Nederlandse samenwerking. Het zou de synergie bevorderen bij het bereiken van meerdere, en soms tegenstrijdige doelen, van de SDG-agenda. Een uitdagende maar belangrijke potentiële bijdrage van onderzoek. ‘Als onderzoek beoogt bij te dragen aan de samenhang van WEF, is een samenwerking noodzakelijk van alle relevante belanghebbenden bij systematisch langetermijnonderzoek’, aldus prof.dr. Annelies Zoomers, voorzitter van de stuurgroep van het Merian Fund.

Samenwerking in het onderwijs

Foto: NWO | Jenny van Bremen-Boom

In de discussies over samenwerking op het gebied van onderwijs was er aandacht voor maatschappelijke behoeften en de integratie van partners uit de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij in viervoudige helixmodellen. Verder stond de groeiende nadruk op multilaterale samenwerking tussen Zuid-Afrikaanse en Nederlandse partners met instellingen uit andere Europese en Afrikaanse landen centraal. Freddy Weima, directeur-generaal van de Nuffic verklaarde: ‘We zijn verheugd om de voortdurende dialoog tussen hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen uit Zuid-Afrika en Nederland mogelijk te maken. Via ons Orange Knowledge Program, het NRF-Nuffic doctoraatsopleidingsprogramma, en ons Neso-kantoor in Pretoria, willen we de samenwerking naar een hoger niveau tillen. Evenementen zoals vandaag, helpen partners om Zuid-Afrikaans - Nederlandse onderwijsrelaties verder te stimuleren, bijvoorbeeld door het bespreken van innovatieve benaderingen van internationalisering, zoals een levend laboratorium rond het thema van veerkrachtige steden dat momenteel wordt ontwikkeld '.

De volgende dialoog tussen onderwijs en onderzoek tussen Zuid-Afrika en Nederland vindt plaats in de tweede helft van 2020 in Zuid-Afrika.

Bron: NWO