Twee experts aan de slag na laatste ronde van het CGIAR-programma

4 februari 2020

Twee senior experts ontvangen extra geld om meer tijd te besteden aan hun CGIAR-onderzoek en onderzoeksmanagement in de vierde en laatste beoordelingsronde van het CGIAR Senior Expert Programme. De CGIAR, een wereldwijd onderzoekspartnerschap, werkt samen met Nederland aan voedselzekerheid, gericht op het verminderen van armoede, het verbeteren van voedsel- en voedingszekerheid en het verbeteren van natuurlijke hulpbronnen.

Het Senior Expert Programme heeft tot doel om de deelname van Nederlandse onderzoeksorganisaties aan CGIAR te ondersteunen. Dit wordt gerealiseerd door een deel van de personeelskosten te financieren van Senior Experts die werkzaam zijn bij een Nederlandse onderzoeksorganisatie en deelnemen aan een CGIAR Research Program (CRP) of Platform met koppelingen naar een of meer van de vier prioritaire kennisdomeinen van het thematisch strategisch partnerschap. Het Senior Expert Programme (SEP) is een van de drie instrumenten in Nederland - CGIAR onderzoeksprogramma.

In totaal zijn zeventien Senior Experts gehonoreerd binnen dit instrument. Dit was de laatste beoordelingsronde, omdat het budget is uitgeput.

Gefinancierde experts

 • Dr.ir. Geert (G.) Sterk
  Nederlandse kennisinstelling: University Utrecht
  CGIAR instituut: International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA)
  Focus: Restoring Degraded Lands Flagship for sustainable dryland agro-ecosystems
 • Prof.dr.ir. Martin (M.K.) van Ittersum
  Nederlandse kennisinstelling: Wageningen University and Research
  CGIAR instituut: International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT)
  Focus: Low emission development of cropping in sub-Saharan Africa to triple production towards 2050

Het Senior Expert Programma

De voorstellen zijn toegekend in het kader van het Senior Expert Programme van het Nederland – CGIAR onderzoeksprogramma. Het SEP-instrument heeft tot doel bij te dragen aan het wederzijdse voordeel van samenwerking tussen CGIAR-onderzoeksprogramma's (CRP's), CGIAR-platforms en CGIAR-centra en Nederlandse kennisinstituten en belanghebbenden door de deelname van Nederlandse onderzoeksorganisaties aan CGIAR te ondersteunen. De oproepen voor SEP-kandidaten werden uitgevoerd door NWO-WOTRO in nauwe samenwerking met de CGIAR en met het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), evenals het Food & Business Kennisplatform ( F&BKP).

Bron: NWO