Gezamenlijk onderzoek met Brazilië naar gezond ouder worden

Twee projecten toegekend via het Merian Fund

5 februari 2020

Elke dag worden we ouder, maar met het toenemen van onze leeftijd nemen ook chronische ziekten toe. Het onderzoek dat nu wordt gefinancierd door NWO, via het Merian Fund en beheerd door ZonMw, en São Paulo Research Foundation (FAPESP), is gericht op het werken aan wetenschappelijke kennis en innovatieve oplossingen met een hoge maatschappelijke impact voor gezond ouder worden.

Foto: FlickrCC | Rodrigo Soldon

Het doel van dit samenwerkingsverband is om de samenwerking tussen onderzoekers in de staat São Paulo en Nederland te versterken door gezamenlijke projecten te financieren tot een bedrag van bijna drie miljoen euro. De gecombineerde projecten zullen zich concentreren op belangrijke aspecten van gezond ouder worden. Het belangrijkste doel van deze call was om de biologische determinanten van de heterogeniteit van het verouderingsproces te begrijpen, door instrumenten te ontwikkelen om stratificatie van doelgroepen mogelijk te maken, terwijl de functionele capaciteit, onafhankelijkheid en kwaliteit van leven van ouderen worden gemaximaliseerd.

Richting een gezonde toekomst

De volgende twee projecten starten medio 2020, de Nederlandse en Braziliaanse onderzoekers werken de komende vijf jaar aan:

Age-related chronic disorders share vascular ageing
Hoofdonderzoekers: Prof.dr. Menck (University of São Paulo) & Prof. dr.Hoeijmakers (Erasmus MC)
Het verouderingsproces verhoogt de kwetsbaarheid voor ziekte en dood, waardoor veroudering de belangrijkste risicofactor is voor belangrijke pathologieën zoals cardiovasculaire en neurodegeneratieve ziekten. Volgens professor Hoeijmakers, professor Menck en hun teams, kunnen deze aan leeftijd gerelateerde chronische aandoeningen worden uitgesteld of zelfs voorkomen door interferentie met gemeenschappelijke kritische mechanismen die aan deze ziekten ten grondslag liggen. Vasculaire veroudering wordt veroorzaakt door een opeenstapeling van niet-gerepareerde DNA-schade en mitochondriale disfunctie in de vaatwand, die beide toenemen met de leeftijd. Het doel van de onderzoekers is de betrokken mechanismen beter te begrijpen, ouderdomsziekten te voorkomen en daarmee gezond ouder worden te bevorderen.

Pollution as the motor of premature kidney ageing
Hoofdonderzoekers: Prof.dr. Andrade (University of São Paulo) & Dr. Roelofs (AMC)
Voortijdige nierveroudering is een risicofactor voor cardiovasculaire bijwerkingen, ontwikkeling van chronische nierziekte en progressie naar eindstadium nierziekte (ESRD). ESRD wordt geassocieerd met slechte kwaliteit van leven, hoge morbiditeit en mortaliteit en enorme kosten voor gezondheidszorg. De incidentie van ESRD varieert sterk tussen landen met zes procent in Nederland vergeleken met elf procent in São Paulo. Een van de factoren die waarschijnlijk bijdragen aan de heterogeniteit van de veroudering van de nieren is de blootstelling aan deeltjes in vervuilde lucht. Dr. Roelofs en zijn collega's Dr. Tammaro en Prof.dr. Florquin gaan samenwerken met professor Andrade en haar team om te onderzoeken hoe luchtvervuiling moleculaire en biologische veranderingen in de nier veroorzaakt en hoe het voortijdige nierveroudering beïnvloedt.

Over het Merian Fund

Het Merian Fund is een fonds voor internationale samenwerking met (opkomende) wetenschapslanden en ontwikkelingslanden. De rode draad in het Merian Fund is internationaal onderzoek ter bevordering van het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties wereldwijd.

Het Merian Fund werkt samen met zeven partners in vijf landen: FAPESP (Brazilië), NSFC en CAS (China), DST en DBT (India), RISTEKDIKTI (Indonesië) en NRF (Zuid-Afrika). WOTRO Science for Global Development is normaalgesproken verantwoordelijk voor de uitvoering van de calls for proposals in het kader van het Merian Fund, maar deze specifieke call wordt uitgevoerd door ZonMw.

Partners in onderzoek

São Paulo Research Foundation – FAPESP – is een onafhankelijke publieke stichting, gericht op het bevorderen van onderzoek en de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van de staat São Paulo. Zie voor meer informatie: http://www.fapesp.br/en

ZonMw (the Netherlands Organisation for Health Research and Development) financiert gezondheidsonderzoek in Nederland en bevordert het praktische gebruik van de kennis die dit onderzoek oplevert. Zie voor meer informatie: http://www.zonmw.nl/en

Bron: NWO