Alfa- en gammawetenschappers gezocht voor HTSM MVI top-up onderzoek

11 februari 2020

In 2019 zijn binnen de jaarlijkse call van High Tech Systemen & Materialen (HTSM) 22 projecten gehonoreerd. Om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken leiden tot maatschappelijk verantwoorde innovaties biedt NWO - met een HTSM MVI top-up call - de mogelijkheid om een aantal projecten te integreren met MVI-onderzoek. MVI staat voor Maatschappelijk Verantwoord Innoveren, de benadering die NWO ontwikkeld heeft voor onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van technologische innovaties. Het brengt die maatschappelijke (bijv. juridische, ethische, filosofische, economische, sociologische en (gedrags-)psychologische) aspecten vroegtijdig in kaart, zodat hiermee in het ontwerp- en ontwikkelproces rekening kan worden gehouden. Het doel van MVI-onderzoek is om innovaties tot stand te brengen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn.

Projectleiders van een aantal gehonoreerde HTSM 2019 aanvragen hebben het voornemen een aanvraag in te dienen in het kader van de HTSM MVI top-up call. Zij zijn op zoek naar alfa- en gammawetenschappers om met hen samen te werken in het formuleren van een subsidieaanvraag. Een korte samenvatting van hun gehonoreerde HTSM-projecten en contactgegevens vindt u op de MVI-website. Neem een kijkje op deze pagina voor meer informatie en wanneer u daar interesse voor heeft, kunt u met de desbetreffende projectleider contact leggen. De deadline voor het indienen van voorstellen is 16 april 2020.

hand pakt fictieve roze tandwielen

Over MVI

NWO-MVI onderzoek richt zich op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en de innovaties die daarvoor nodig zijn. Het brengt de maatschappelijke aspecten van deze (technologische) innovaties vroegtijdig in kaart, zodat hiermee in het ontwerp- en ontwikkelingsproces rekening kan worden gehouden. Het doel van NWO-MVI onderzoek is om innovaties tot stand te brengen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn. De speerpunten van de NWO-MVI benadering zijn:

  • Proactief ontwerp- en ontwikkelingsperspectief
    Maatschappelijke aspecten en de potentiële impact op stakeholders worden van meet af aan betrokken in het proces van een innovatie. Bijvoorbeeld juridische, ethische / filosofische, economische, sociologische en (gedrags-) psychologische aspecten.
  • Multidisciplinariteiten geïntegreerde benadering
    Maatschappelijke uitdagingen zijn altijd multidisciplinair. In het onderzoek wordt alfa-, bèta- en gamma- expertise geïntegreerd ingezet voor het realiseren van innovaties die niet alleen een probleem proberen op te lossen maar ook maatschappelijk aanvaardbaar of verantwoord zijn.
  • Maatschappelijke relevantie en valorisatie
    Stakeholders worden betrokken bij het onderzoek, met het oog op de toepasbaarheid en implementatie van de onderzoeksresultaten en hun kennis van de praktijk.

Over HTSM

High Tech Systemen en Materialen is een van de negen Nederlandse topsectoren. Binnen HTSM zijn verschillende roadmaps gedefinieerd:  Advanced Instrumentation, Aeronautics, Automotive, Electronics, Embedded Systems, Healthcare, High Tech Materials, Lighting, Nanotechnology, Photonics, Printing, Security, Semiconductor Equipment, Smart Industry en Space. Daarnaast is er nog het cross-topsectorale thema ICT. Deze roadmaps en ICT vormen samen het Topconsortium Kennis en Informatie (TKI) van HTSM en geven de richting aan waarin het vraaggestuurd onderzoek zich in de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Het onderzoeksprogramma HTSM is erop gericht kennis te ontwikkelen voor technologische doorbraken en innovatieve toepassingen. Onderzoekers en bedrijven werken daarin nauw samen. Jaarlijks schrijft het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) een call for proposals uit.


Organisatie

In de HTSM MVI top-up call werken het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) en het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) samen.  

Contact

Anthony Gadsdon, NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)
a.gadson@nwo.nl, 070 – 349 42 76

Paul Schuddeboom, NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW)
p.schuddeboom@nwo.nl,  070 – 600 12 69

Bron: NWO