Adviesstructuur NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen: dit zijn de voorzitters van de SGW-tafels

6 februari 2020

Het NWO-domeinbestuur voor de sociale en geesteswetenschappen (SGW) wil een duurzame samenwerking aangaan met de SGW-onderzoeksachterban om het beleid van NWO vorm te geven. De wens hiertoe is tevens geuit door sociale en geesteswetenschappers zelf. Om het gesprek met het veld gestructureerd plaats te laten vinden richt het domeinbestuur ‘SGW-tafels’ in. De voorzitters van deze adviestafels zijn inmiddels geselecteerd uit een groot aantal belangstellenden vanuit de volle breedte van de sociale en geesteswetenschappen.

De voorzitters

Elke adviestafel zal gaan optreden namens een cluster van wetenschappelijke disciplines. Per tafel zijn de volgende duo-voorzitters geselecteerd:

Tafel Cultuur & taalwetenschappen
Prof. dr. Lisa Cheng (UL) en dr. Sruti Bala (UvA)

Tafel Economie & Bedrijfskunde
Prof. dr. Cees van Beers (TU Delft) en dr. Inge Bleijenbergh (RU)

Tafel Filosofie, historische en religiewetenschappen
Prof. dr. Ir. Jeroen de Ridder (VU & RUG) en prof. dr. Elise van Nederveen Meerkerk (RU & UU)

Tafel Gedrag & Onderwijs
Prof. dr. Ingmar Franken (EUR) en dr. Loes Keijsers (Universiteit van Tilburg)

Tafel Recht & Bestuur
Prof. dr. Monica Claes (UM) en dr. Henk van der Kolk (Universiteit Twente)

Tafel Sociale wetenschappen
Prof. dr. Guda van Noort (UvA) en dr. Linnet Taylor (Universiteit van Tilburg)


Doel, indeling en werkwijze SGW-tafels

Het doel van de tafels zal zijn om het SGW-domeinbestuur, op basis van wensen en behoeften uit de onderzoeksachterban, te adviseren over beleid, programmering in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, het missiegedreven innovatiebeleid en NWO-procedures. Elke adviestafel zal bestaan uit maximaal acht onderzoekers, onder wie bovengenoemde duo-voorzitters. Het streven is dat de tafels én de voorzitters voor zo ver mogelijk samen een afspiegeling vormen van het SGW-onderzoeksveld. De tafels zullen plusminus viermaal per jaar bij elkaar komen en kunnen tussentijds via de mail of telefonisch contact hebben. Op 17 april 2020 zal de eerste tafelbijeenkomst plaatsvinden met alle voorzitters én de (nog te selecteren) tafelleden.

Belangstelling voor het tafellidmaatschap?

Heb je belangstelling voor het lidmaatschap van een van de SGW-adviestafels? Je kunt je interesse nog tot en met 17 februari 2020 kenbaar maken via de aanmeldpagina op de NWO-website. Wil je meer weten? Mail of bel dan naar Janneke van Kersen of Mariël Schweizer: NWO-SGWtafels@nwo.nl, 070 3494572 (Janneke) of 070 344 09 39 (Mariël).

Bron: NWO