Vooraankondiging en matchmaking NWA-call ‘Vernieuwing van Toezicht’

9 januari 2020

NWO lanceert een nieuw onderzoeksprogramma over Vernieuwing van Toezicht, op initiatief van de samenwerkende Nederlandse rijksinspecties en markttoezichthouders en in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Op 24 maart vindt een matchmakingsbijeenkomst plaats voor onderzoekers, toezichthouders en maatschappelijke partijen.

Het NWA-programma Vernieuwing van Toezicht richt zich op fundamentele domeinoverstijgende vragen over de toekomst van toezicht: de vragen die inherent zijn aan het vak van toezichthouden in een veranderende maatschappij. In de call for proposals die begin februari gepubliceerd zal worden staan onderzoeksthema’s centraal die gebaseerd zijn op de in 2018 gepresenteerde Wetenschapsagenda toezicht. De thema’s worden geclusterd in:

  • Legitimiteit en gezag van toezicht in een complexe samenleving
  • Kwaliteit en professionaliteit van toezicht
  • Maatschappelijke verantwoording over de publieke waarde(n) van toezicht

Onderzoekers en toezichthouders worden uitgedaagd om samen tot uit prikkelende onderzoeksvoorstellen te komen op een of meerdere van deze themaclusters. In het programma is ruim vier miljoen euro beschikbaar voor drie interdisciplinaire en kennisketenbrede consortia en een overkoepelend project.

Save the date: Matchmakingsbijeenkomst 24 maart

Zowel onderzoekers als toezichthouders worden van harte aangemoedigd om zich te verenigen in consortia en een voorstel in te dienen. Een belangrijk moment in het vormen van consortia is een matchmaking-bijeenkomst op 24 maart, tijdens het Toezichtsfestival. Tijdens die bijeenkomst is er ruimte voor onderzoekers en toezichtprofessionals om elkaar te leren kennen, en de mogelijkheden voor de vorming van consortia gezamenlijk te verkennen. 

Meer informatie

Meer informatie over het programma, de call for proposals en het programma van de matchmakingsbijeenkomst zal NWO spoedig bekend maken via de gebruikelijke kanalen.

Wilt u geïnformeerd worden over de matchmakingsbijeenkomst, dan kunt u een email sturen naar nwa-toezicht@nwo.nl.

Over de Nationale Wetenschapsagenda (NWA)

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) beschrijft brede, uitdagende onderwerpen die om een nationale aanpak vragen en waarmee Nederlands onderzoek de samenleving en de kenniseconomie kan versterken. De NWA is door een innovatief proces met de inbreng van burgers en wetenschappers tot stand gekomen. De NWA is ván en vóór iedereen; de implementatie ervan kan daarom niet anders dan met elkaar! In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financiert NWO sinds 2018 interdisciplinair, kennisketenbreed onderzoek in het kader van de NWA, onder andere via thematische programmering. Het doel van de thematische NWA-programma’s, waarin wordt samengewerkt met ministeries, is om antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vragen.

Bron: NWO