Veranderingen samenstelling NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen (SGW)

22 januari 2020

Bij de start van 2020 wijzigt het SGW-domeinbestuur van samenstelling. Om te beginnen is eind 2019 een einde gekomen aan de bestuurlijke termijn van domeinvoorzitter prof. dr. Wim van den Doel, die uit hoofde van zijn domeinvoorzitterschap tevens lid was van de raad van bestuur. Wim van den Doel heeft als SGW-voorzitter en RvB-lid een belangrijke bijdrage geleverd aan de NWO-strategie 2019-2022, aan de vormgeving van het internationale beleid van NWO en aan het in 2017 opgerichte SGW-domein.

SGW-domeinbestuursleden prof. dr. Paula Fikkert en prof. dr. Hans de Bruijn hebben eveneens het einde van hun bestuurlijke termijn bereikt en verlaten om deze reden ook het SGW-domeinbestuur. Hans de Bruijn blijft wel nog tot 1 juni as. aan als waarnemend voorzitter van het SGW-domein en als waarnemer in de raad van bestuur van NWO. Vanaf 1 juni neemt prof. dr. Anita Hardon, die Wim van den Doel gaat opvolgen, haar taken als domeinvoorzitter en RvB-lid op.

Vanaf 1 februari 2020 worden de volgende leden aan het NWO-domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen toegevoegd: dr. Jasmin Lange (Koninklijke Brill NV, maatschappelijk bestuurslid) en prof. dr. Mathieu Segers (Universiteit Maastricht). Hiermee is er vanaf 1 februari 2020 nog één vacante positie, die zo snel mogelijk zal worden ingevuld.

NWO dankt de vertrekkende voorzitter en leden voor hun bestuurlijke inzet en verwelkomt hun opvolgers.


Bron: NWO