Venture Challenge: op weg naar de markt met life science onderzoek

22 januari 2020

Startende ondernemers in de life sciences helpen bij hun eerste stappen op weg naar de vermarkting van hun product of dienst: daarvoor is de Venture Challenge in het leven geroepen. Sinds deze week kunnen deelnemers hun kandidatuur kenbaar maken voor de voorjaarsronde, de eerste die NWO organiseert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

In 2010 was Eline Vrijland-Van Beest een van de deelnemers aan de Venture Challenge, die tot en met afgelopen jaar  werd georganiseerd door Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland). Vrijland had als student aan de Technische Universiteit Delft een apparaat ontworpen om mensen met slaapapneu van hun probleem te verlossen. Haar missie: het product bij zoveel mogelijk mensen krijgen en zorgen dat het in het basispakket zou komen. Dat laatste lukte. En wat betreft het eerste: Philips overtuigde haar ervan dat het apparaatje met de kennis en expertise van een groot bedrijf nog veel sneller de wereld in kon worden geholpen. Ze kon haar bedrijf ‘NightBalance’ in 2018 verkopen aan de multinational. ‘De Venture Challenge was voor ons een nuttige en boeiende pressure cooker en wees ons de weg hoe we de onderneming konden opzetten’, zou ze er later over zeggen. ‘Daarbij bracht het ons in contact met een sterk en relevant netwerk in de sector.’

Innovatieketen versterken

Het zijn precies de redenen waarom het ministerie van EZK de Venture Challenge twaalf jaar geleden samen met de Topsector Life Sciences & Health (LSH) in het leven riep. ‘We kijken natuurlijk naar de hele innovatieketen om te zien hoe we die het beste kunnen versterken en ondersteunen. Met name in de beginfase bleek nog wat te ontbreken’, vertelt Luuk Klomp, plaatsvervangend directeur Innovatie & Kennis bij het ministerie. ‘Zo is dit instrument ontstaan, waarmee we ons richten op wetenschappers die nadenken over de vraag of de dienst of het product dat uit hun onderzoek komt, ook commerciële en maatschappelijke waarde zou kunnen hebben. Of ze daar ook zelf als onderzoeker bij betrokken willen blijven. Of dat ze iemand uit het bedrijfsleven, met een meer commerciële achtergrond willen betrekken.’ Via onder meer twee bootcampsessies en intensieve coaching krijgen de deelnemende teams in een programma van circa tien weken ondersteuning bij het vinden van antwoorden op dat soort vragen.

Verbreding naar andere topsectoren

De Venture Challenge was tot nu toe exclusief gericht op de Topsector Life Sciences & Health. Klomp: ‘Wij denken dat het ook interessant kan zijn voor andere topsectoren. Daarom heeft het voor ons ook echt meerwaarde dat het instrument nu generiek is opengesteld vanaf nu bij NWO ligt: dat maakt het makkelijker om het op termijn te verbreden. Maar daarnaast vergroot het hopelijk ook de exposure. NWO heeft een goede reputatie, kent de wetenschappelijke wereld natuurlijk heel goed en is in staat dit op een gedegen en objectieve manier uit te voeren. En tot slot sluit het goed aan bij andere instrumenten en subsidies die onder meer door NWO worden verstrekt, zoals bijvoorbeeld Take-off.’

Inschrijving voorjaarsronde nu geopend

De Venture Challenge wordt elk jaar twee keer georganiseerd: in het voor- en najaar. De inschrijving voor de voorjaarsronde is deze week opengesteld, kandidaten kunnen via inzending van het aanmeldformulier meedingen naar een van de beschikbare plaatsen. Deadline voor aanmelding is 25 februari, daarna bepaalt het bestuur van NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen op basis van het honoreringsadvies van de adviescommissie uiterlijk op 6 april welke deelnemers worden toegelaten (zie de brochure voor de exacte procedure).

Toegang tot relevante partijen

Volgens Ashna Raghoebarsing, senior beleidsadviseur en collega van Luuk Klomp, laten de voorbije edities zien dat teams na de Venture Challenge regelmatig met succes hun product of dienst naar de markt brengen. Ook de onderlinge contacten en de toegang tot het brede netwerk blijken voor veel van de deelnemers waardevol. ‘NightBalance is slechts een van de vele voorbeelden van voormalige deelnemers die nu heel succesvol zijn. Het leuke is dat mensen als Eline Vrijland in volgende edities weer hun verhaal komen vertellen aan de nieuwe deelnemers. Die krijgen zo toegang tot allerlei partijen die relevant kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Dat werkt natuurlijk heel inspirerend en bovendien ontstaat er zo een community.’

Niet veranderen wat goed is

Onder het motto ‘wat goed werkt, moet je niet veranderen’ is er alle partijen veel aan gelegen de Venture Challenge op vergelijkbare wijze voort te zetten. NWO en Topsector LSH zoeken daarom zoveel mogelijk de samenwerking op. Klomp: ‘Wij zijn tevreden als de positieve feedback die we tot nu toe steeds hebben gekregen van de deelnemers, ook in de komende edities overeind blijft. En voor de langere termijn zou het mooi zijn als we erin slagen met deze Venture Challenge de deuren te open naar andere sectoren.’

Lees meer


Bron: NWO