Venture Challenge: Coaching voor ondernemende onderzoekers in life sciences

9 januari 2020

Om startende ondernemers in de life sciences te helpen hun dienst of product naar de markt te brengen, komt NWO met een nieuw instrument: de Venture Challenge. In een programma van circa tien weken krijgen starters ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf en ontwikkelen ze hun idee naar een solide businesscase.

Vaak hebben ondernemende onderzoekers niet de ervaring en kennis die nodig is om een commerciële organisatie op te zetten en te komen tot een marktrijp product. Voor private investeerders en ervaren ondernemers is het in de opstartfase meestal nog te vroeg om in te stappen, bijvoorbeeld omdat de businesscase voor hen nog niet voldoende duidelijk is. De Venture Challenge helpt daarbij, door samen met de onderzoekers een goed doordachte businesscase te ontwikkelen. Die helpt bij het aanvragen van financiering en om uiteindelijk de vinding naar de markt te brengen.

Bootcamps en coachingsessies

De Venture Challenge richt zich op teams van drie tot vijf personen die van plan zijn vanuit een nieuwe start-up een product of dienst op het gebied van life sciences & health naar de markt te brengen. Het product of de dienst is gebaseerd op een nieuwe technologische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie, voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek.

Het programma, dat twee keer per jaar wordt opengesteld voor vijf of zes teams, bestaat uit twee driedaagse bootcamps en regelmatige coachingsessies. Daarin werken de deelnemers onder begeleiding van ervaren coaches aan het opzetten of aanscherpen van hun businesscase. De begeleiding kan eventueel worden uitgebreid met experts en ondernemers uit de life sciences. Het gehele traject duurt tien tot twaalf weken. Aan het eind pitchen de deelnemers hun plannen voor een jury, bestaande uit onder meer ervaren ondernemers en investeerders.

Topsector Life Sciences & Health

De Venture Challenge is een instrument van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat de uitvoering heeft uitbesteed aan NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Hoewel het instrument bij NWO nieuw is, bestaat het al langer: tot en met 2019 werd het programma uitgevoerd door de topsector Life Sciences & Health (Health-Holland). Met ingang van 2020 neemt NWO de organisatie op zich, waarbij het de bedoeling is zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de vorige edities van de Venture Challenge. Op de website LifeSciences@Work  is meer te lezen over de geschiedenis en achtergrond van de Venture Challenge.

Aanmelden vanaf 21 januari

Alle informatie over de Venture Challenge bij NWO is te vinden op de programmapagina op onze website. Vanaf 21 januari kunnen kandidaten zich aanmelden voor de voorjaarsronde, die in april van start gaat. De deadline voor inschrijving is 25 februari; uiterlijk 6 april wordt vervolgens bekendgemaakt welke start-ups zijn geselecteerd voor deze ronde.

Bron: NWO