Twee toekenningen over watertechnologie in samenwerking met Wetsus

20 januari 2020

In het samenwerkingsprogramma tussen NWO en Wetsus komen er twee nieuwe onderzoeksprojecten: over grondwaterverontreiniging met koolwaterstoffen en het selectief scheiden van nitraat en chloride uit water.

De samenwerking van NWO met Wetsus is gericht op de financiering van water-gerelateerd onderzoek op het gebied van energie, industrie, gezondheid, economie en milieu. Voor deze subsidieronde heeft de commissie vier aanvragen beoordeeld. De twee toegekende projecten hebben een totaalbudget van een half miljoen euro.

Remote monitoring of hydrocarbons in groundwater through sensor data fusion
Dr. Boris van Breukelen, TUD
Op afstand koolwaterstoffen in grondwater monitoren door middel van sensor data fusie
Industriële activiteiten kunnen het grondwater verontreinigen met koolwaterstoffen. Metingen zijn relatief duur en kunnen niet regelmatig worden gedaan wat leidt tot verhoogde saneringskosten bij niet voorziene situaties. Standaard waterkwaliteit sensoren (zoals pH, geleidbaarheid) zijn relatief goedkoop en kunnen via internet real-time informatie geven. Deze informatie is vermoedelijk indicatief voor koolwaterstof concentraties. We onderzoeken relaties tussen sensor data en koolwaterstoffen onder diverse condities en ontwikkelen sensor datafusiemethoden die betrouwbaar en hoogfrequent koolwaterstofconcentraties kunnen voorspellen. Daarmee kunnen we grondwaterverontreiniging direct opmerken en kosten besparen door snel in actie te kunnen komen.

Advanced Materials for Selective Nitrate/Chloride Separations - Anchor
Dr. Louis de Smet, WUR
Nieuwe materialen voor het selectief scheiden van nitraat en chloride
Selectief verwijderen van nitraat verwijderen uit water is belangrijk voor diverse toepassingen. Zo is de hoeveelheid nitraat voor drinkwaterproductie genormeerd in verband met risico's op te hoge nitrietvorming bij zuigelingen. En bij het regenereren van ionenwisselaars is het gewenst om nitraat te verwijderen uit zoute oplossingen, zodat deze kunnen worden hergebruikt. Maar bij landbouwtoepassingen is het juist wenselijk om het nutriënt nitraat in het water te houden en om juist chloride te verwijderen, bijvoorbeeld bij het recirculeren van water in glastuinbouw. Dit project beschrijft de ontwikkeling van nieuwe materialen en methoden om te dergelijke scheidingen te bestuderen.

Bron: NWO

Kenmerken

Wetenschapsterrein

Exacte en Natuurwetenschappen

Programma

Duurzame watertechnologie

Speerpunt

Thematisch onderzoek en publiek-private samenwerking (2015-2018)